ODELjENjE jezika i književnosti SANU u utorak je, na zatvorenoj sednici, izabralo svoje kandidate koje će predložiti za nove akademike, a kako „Novosti“ nezvanično saznaju, to su: Goran Petrović, Janoš Banjai i Sofija Miloradović. U najužem izboru bili su i Leon Koen i Sava Damjanov, ali u utorak nisu prošli poslednji krug tajnog glasanja članova Odeljenja.

O svakom kandidatu sačinjeni su referati sa biografijom, bibliografijom i ocenom dela, koje su napisala po trojica akademika, i o njima se u utorak raspravljalo. Da bi dospeo na konačnu listu, po pravilima, svaki kandidat morao je da dobije dvotrećinsku većinu glasova članova Odeljenja.

Trka za ulazak među srpske besmrtnike ovim nije završena. Ko će od tri izabrana kandidata i postati akademik, najpre dopisni, biće odlučeno na izbornoj Skupštini SANU 1. novembra, glasanjem svih članova, pri čemu se odlučuje većinom glasova prisutnih.

Za inostranog člana Odeljenje jezika i književnosti SANU odlučilo je da predloži Petera Handkea.