NIŠ - Novi mozaik veličine 15 kvadrata, na kome su geometrijske predstave i bilje, pronađen je na arheološkom nalazištu Medijana. Gordana Milošević, rukovodilac programa "Konstantinove vile prezentacija 2010-2012", kaže, za "Novosti", da je mozaik zatrpan kako bi se zaštitio do daljih ispitivanja, na proleće naredne godine.


- Na mozaik smo naišli kada smo otvorili severni deo vile sa peristilom, a stručnjaci iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika su već konsolidovali njegove oštećene ivice - objašnjava dr Gordana Milošević. - Ovogodišnja istraživanja dala su mnogo podataka o dekoraciji i izgledu vile, velikom broju fresaka i mermernih oplata.


Vila sa peristilom zahvatala je šest hektara, a zajedno sa termama, na zapadnoj, uključivala je i manji nimfej na istočnoj strani. I ranije iznađeni stubovi, baze i kapiteli, ostaci skupocenog mermera, te podovi u mozaiku sa dvoranom za audijenciju svedočili su o njenom značaju. U projekat njene rekonstrukcija Ministarstvo kulture uložilo je samo za ovu fazu 17 miliona dinara.