ISTAKNUTI srpski helenist i redovni profesor univerziteta dr Ksenija Maricki Gađanski nedavno je jednoglasno izabrana za počasnog člana grčkog naučnog i književnog društva PARNASSOS u Atini. Posle Atinskog univerziteta, ovo društvo je najstarija kulturna institucija u Grčkoj, čiji su članovi nekada bili Laza Lazarević i Jovan Dučić.
Nekoliko istaknutih članova Društva predstavilo je njen značajan naučni opus. Posebno je istaknut njen dragocen rad na jačanju grčko-srpskih kulturnih veza, naročito u oblasti savremene grčke književnosti, na čemu je ona dugo i uspešno radila zajedno sa svojim suprugom pesnikom Ivanom Gađanskim, koji je i sam već deceniju član Parnasosa.
- Vrunski helenist, Ksenija Gađanski, svoj glas kao klasični filolog, duguje činjenici da njen pristup antičkim grčkim tekstovima dolazi iz optike živog osećanja književnosti, proisteklog iz njenog dubokog poznavanja i kontakta sa književnim delima našega doba - naveo je istaknuti grčki pesnik Naso Vajena. - Ona nije samo profesor klasičnih nauka, već helenist u dijahronom značenju toga termina, istraživač i tumač koji grčku književnost, od antike do danas, s naročitom produbljenošću, čita kao neraskidivu celinu. Istovremeno, ona je osoba koja sagledava književna dela, antička i moderna, ne samo u njihovom uskom umetničkom okviru nego i u širim istorijskim i društvenim zbivanjima.
Ksenija Gađanski je glavni urednik “Zbornika za klasične studije Matice srpske”, publikacije Antičkog društva “Antika i savremeni svet”, dobila je više nagrada, kod nas i u Grčkoj.