U Muzeju moderne umetnosti u Sen Etjenu, u subotu je otvorena izložba 11 naših umetnika, sa 18 radova, koji francuskoj publici i stručnoj javnosti treba da omoguće uvid u savremenu srpsku umetnost. U ovom uglednom Muzeju, na izložbi "Razotkrivanje/ Podvučeno sećanje" radove predstavljaju Mrđan Bajić, Anica Vučetić, Gabrijel Glid, Marija Dragojlović, Biljana Đurđević, Zdravko Joksimović, Dušan Otašević, Vladimir Perić Talent, Mileta Prodanović, Aleksandar Rafajlović i Vera Stefanović.
Posle Sen Etjena, 15. januara iduće godine, izložba putuje u Skoplje - u Nacionalnu galeriju, potom u Banjaluku i konačno u Solun gde će biti počasni gost Solunskog bijenala 2009. Tešnja saradnja sa Muzejom moderne umetnosti i njegovim direktorom Loranom Heđijem, uspostavljena je prošle godine zahvaljujući činjenici da je tadašnji Savet oktobarskog salona upravo Heđija pozvao da bude umetnički direktor te tradicionalne beogradske smotre likovnih umetnosti.