PRVA potpuna, i do sada jedina biografija o knezu Pavlu na srpskom jeziku, u izdanju “Akademije umetnosti Braća Karić” i “Vedute”, izašla je nedavno iz štampe. Knjiga “Knez Pavle - od lepote do istine” rezultat je četvorogodišnjeg rada Miodraga Jankovića, pisca i direktora Civilnog kabineta NJegovog kraljevskog visočanstva kneza Aleksandra Pavlovog Karađorđevića.
“Mnogi su veliki ljudi... podlegli svojoj sudbini. Ako su vaša dela politički bila ispravna i korisna po narod, vi ćete biti jednog dana veliki čovek, što će narod i istorija priznati”, piše autor, u svojoj knjizi “Knez Pavle - od lepote do istine”, navodeći svedočenja mnogobrojnih ljudi o ovom velikom čoveku, koji je svih ovih godina nepravedno osuđivan i zapostavljan.
Ova knjiga je na neki način, kako sam pisac kaže, i roman o jednoj epohi - 20. veku. On je kroz biografiju jednog izuzetnog čoveka želeo da ukaže na istorijske činjenice i zablude koje su dovele do tragične sudbine i stradanja srpskog naroda. Podeljena je na dva poglavlja koja se tiču dva bitna datuma u njegovom životu - pre i posle 9. oktobra 1943. godine. Prvih stotinak stranica posvećene su događajima iz mladosti kneza Pavla, njegovom školovanju, ali i dešavanjima na političkoj sceni posle Prvog svetskog rata i preuzimanja vlasti od kralja Aleksandra Karađorđevića. Drugi deo knjige, opisuje događaje posle Marseljskog atentata i postavljanja kneza Pavla za namesnika, kao i ključnog datuma po autoru Jankoviću za našu istoriju - 27. marta 1941. godine, kada su pučisti došli na vlast i posle čega su Nemci bombardovali Beograd.
Delo sadrži mnoštvo fotografija, istorijskih dokumenata i, po prvi put objavljenih, pisama kneza Pavla svojoj porodici i prijateljima. Takođe, osvetljava umešanost tajnih službi Velike Britanije i SSSR u priču o 27. martu.
Roman se završava “Mementom” u kojem pisac određuje sveprisutni politički “pučistički sindrom” koji je obeležio 20. vek.
- Mora doći do racionalnog uvida u istorijske događaje koji su godinama bili zataškavani i pogrešno tumačeni. Nadam se da će ova knjiga poslužiti razmišljanju ljudi o neophodnosti stvaranja srpske elite koja će da služi Srbiji, a ne da je zloupotrebljava, i koja će se osloboditi mentaliteta zaverenika protiv sopstvene zemlje - poručuje Janković.