PRVI broj "Beogradskih ilustrovanih novina" pojavio se pred našim sugrađanima 1. januara 1866. godine, trudom Milana Milovuka, profesora i direktora Realne gimnazije. To je bio nastanak gradske ilustrovane štampe.

Milovuk je bio i jedan od osnivača Beogradskog pevačkog društva,1853. godine.

- Reč je o prvim ilustrovanim novinama štampanim u srpskoj prestonici - kaže za "Beogradske priče" mr Ljubica Ćorović, hroničar starog grada i autor prestižne knjige "Vodič kroz Beograd". - Trudom Milana Milovuka, fotografija kao predložak za naslovnu stranu novina više nije bila rezervisana samo za svetski poznate magazine, kao što je engleski "Illustrated London News" ili lajpciški "Illustrirte Zeitung"...

Potrebe beogradske elite za živim predstavljanjem likova slavnih ljudi ali i za ilustracijama raznih novela, basni, poučnih sastava i pre svega - svetskih događaja, našle su idealan odraz upravo u "Beogradskim ilustrovanim novinama" koje su izlazile svakog 1. i 16. u mesecu tokom čitave 1866. godine.

- Srpska čitalačka publika značajno raste tokom druge polovine 19. veka - dodaje Ćorović. - Srbija se posle ponovnog dolaska na vlast dinastije Obrenović (1858) menja, nastupa vreme obrazovanijih činovnika i više pismenosti. Državna štamparija u Beogradu osnovana je 1831. godine, a od 1858. se otvaraju i prve privatne štamparije. Ipak, štampa je još uvek veoma skupa pa je čitanje novina i knjiga luksuz bogatijeg sveta. Troškove znatno poskupljuju ilustrovani prilozi.

Milan Milovuk u Beogradu nastavlja rad svog oca, peštanskog trgovca Josifa Milovuka, jednog od osnivača Matice srpske i izdavača, ne samo značajnih knjiga svoga vremena već i bakroreza sa likovima znamenitih Srba.

Brzotiskom knjigopečatnje Knjažestva srbskog, mlađi Milovuk pre "Beogradskih ilustrovanih novina" izdaje "Trgovačke novine" (1861-1863), a objavljuje i knjige: "Načela nauke i trgovine" (1861), "Teoričke osnove muzike" i "Srpsku stenografiju" (1866).

- U pozivu na pretplatu "Beogradskih ilustrovanih novina" postavljen je cilj - obrazovanje naroda, unapređenje korisnih znanja i ukusa, ali ne suvoparnim načinom, "nego onako - da se svakome omili". Ksilografije kneza Mihaila, Uzun-Mirka Apostolovića, Dositeja Obradovića, Miše Anastasijevića, smenjuju se sa rebusima, naučnim otkrićima, političkim analizama koje, citiram, i pre sto pedeset godina zaključuju da: "Za održavanje slavne evropske ravnoteže narodi daju svoju najbolju radnu snagu i velike novce...".

Nisu zapostavljene ni vesti iz sveta, Beograđani su mogli iz prve ruke videti izgled Jerusalima, Stambola, Pariza, katakombe u Rimu, Bukurešt, Ankonu, Napulj, Milano, Popokatepetl u Meksiku, Kineski zid, London, ostrvo Maderu... ali i Belu kuću u Vašingtonu - u izgradnji!

DAGEROTIPIJA

ISTE godine u kojoj je pronalazak fotografije zvanično objavljen u Parizu, na sednici Akademije nauka održanoj 19. avgusta 1839, kada je francuski naučnik Fransoa Arago detaljno izložio svojstva novog pronalaska nazvanog "dagerotipija", srpska štampa je objavila različite priloge posvećene ovoj veštini. Prve su o ovom pronalasku izvestile "Serbske narodne novine", potom i "Magazin za hudožestvo, knjižestvo i modu".

"Serbski narodni list", prateći pronalazak, objavljuje i vest o postupku Alfreda Donea kojim se dagerotipijska slika može štampati. Nažalost, pretvaranje dagerotipije u štamparsku matricu uništavalo je original, i ne samo to - slika nije mogla biti u štamparskoj presi zajedno sa slovima. Izjednačavanje otisaka slike i slovnih znakova tehnički je rešeno tek osamdesetih godina 19. veka.

Izgradnja Bele kuće

"NA BREGU SAVSKOM"

KORISTEĆI sve mogućnosti tadašnje štamparske tehnike, Milovuk izdaje ne samo "Beogradske ilustrovane novine", već i "Ilustrovani kalendar" i "Ilustrovani svet", "Nauku o muzici" sa 35 u tekstu uštampanih drvoreznih slika (1867).

Beogradu posvećuje i jedno muzičko delo - polku za klavir: "Na bregu savskom"!