Ove godine širom planete se obeležava 1.700 godina od donošenja Milanskog edikta, kada je hrišćanstvo postala ravnopravna religija unutar Rimske imperije, i kada je prestao pogrom hrišćana.

Svaka velika evropska i svetska metropola potražila je znakove svog prvog dodira sa hrišćanstvom. Rukovodstvo svakog grada potražilo je svoje mesto u istoriji kroz spomenike ili pisane dokumente koji bi pokazali prve hrišćanske korake u njihovom mestu.

Pa ipak, mnogi nisu imali simbol niti spomenik kakav ima Beograd, grad koji još iz četvrtog veka naše ere ima neobičan sarkofag, koji mnogi istoričari zovu i „beogradskim svetim kamenom“.

To je takozvani Jonin sarkofag. Pronađen je na Dorćolu, u Jovanovoj ulici 1885. godine, na mestu gde je bila značajna rimska nekropola. Bio je različit od ostalih sarkofaga, nadgrobnih stela i drugih obeležja toga vremena po tome što je prvi imao hrišćanske simbole na sebi.

U plitkom reljefu sarkofaga nalaze se slike iz starozaventog predanja o Joni, kao i prikaz Hrista kao dobrog pastira. Ta metafora često je upotrebljavana u istoriji, kao simbol Gospoda koji na ramenima nosi jagnje.

Jonin sarkofag nalazi se u Velikom barutnom magacinu na Donjem kalemegdanskom gradu. Na istom mestu su i drugi najvažniji spomenici rimskog doba.

Ideja i replika

Kako smo saznali u JP „Beogradska tvrđava“ postoji ideja da se replika Joninog sarkofaga nađe na prostoru ispred Biblioteke grada, na kraju Ulice kneza Mihaila.

To je bila zamisao koja bi pokazala važnost Singidunuma, pa samim tim i Beograda, u evropskim hrišćanskim okvirima.