NAJVEĆI korisnik gradskog budžeta u 2009. godini, kako predviđa predlog ovog dokumenta, biće Sekretarijat za finansije. Njemu je namenjeno 17,628 milijardi dinara, a sa sopstvenim prihodima i novcem od kredita raspolagaće sa ukupno 19,3 milijarde dinara. Drugi po "težini" je Sekretarijat za saobraćaj. Iz gradske kase trebalo bi da mu pripadne 13,249 milijardi dinara, a još milijardu dobiće od sredstava prikupljenih prodajom imovine. Ove godine raspolagao je sa ukupno 14,86 milijardi dinara.
Predlog budžeta za 2009. godinu predviđa za 30 odsto manje novca za subvencije. Manje dotacije, pre svih, osetiće Gradsko saobraćajno preduzeće. Tokom ove godine ono je dobilo 4,4 milijarde dinara na ime tekućih subvencija, a sledeće godine grad će mu za to dati 3,2 milijarde. Još 650 miliona dinara pripada mu za kapitalne subvencije. U Predlog budžeta za 2009. godinu upisan je i "Beovoz". Gradskoj železnici namenjeno je 300 miliona dinara.
Nešto više novca u 2009. godini dobiće Direkcija za puteve. Ona je posle rebalansa budžeta ovu godinu završila sa oko 4,7 milijardi dinara. Sledeće godine na raspolaganju bi trebalo da ima ukupno 7,399 milijardi dinara. Na tekuće popravke i održavanje moći će da potroši 1,85 milijardi dinara. Najveći izdatak Direkcije - 4,25 milijardi dinara, trebalo bi da budu kapitalna ulaganja.
Predlog budžeta potvrđuje i najavu da će se vrlo uskoro, verovatno već na sledećoj sednici Skupštine grada, podeliti i postojeći Sekretarijat za dečju i socijalnu zaštitu. Gledajući po finansijskoj raspodeli, budući Sekretarijat za dečju zaštitu bolje je prošao. Za njega je predviđeno ukupno 7,1 milijarda dinara, dok će Sekretarijatu za socijalnu zaštitu pripasti ukupno 3,6 milijardi. U 2008. zajedno su imali 7,4 milijarde dinara.
Sekretarijat za dečju zaštitu trebalo bi najviše da oseti više sredstava raspoređenih za investicije. U njegovim planovima je gradnja novog objekta za smeštaj i boravak dece ometene u razvoju, gradnja obdaništa u Kaluđerici, Rakovici, Sremčici i Cerak vinogradima, kao i proširenje vrtića u Savskom vencu i Mladenovcu.
Prilično ozbiljne zadatke pred sebe je stavio i Sekretarijat za obrazovanje. Na raspolaganju će imati ukupno 3,6 milijardi dinara, oko 300 miliona dinara manje nego što je mogao da potroši u 2008. godini. Od tog novca, između ostalog, planiraju gradnju tri škole, u Borči, Kaluđerici i Zemun polju, sređivanje škola "Veljko Dugošević" i "Sonja Marinković" i Matematičke gimnazije.
Ubedljivo najmanje sredstava namenjeno je Sekretarijatu za inspekcijske poslove - svega 35 miliona dinara. Nešto više novca dobiće Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove i građevinsku inspekciju - 57,5 miliona dinara.

ZDRAVSTVO
SEKRETARIJAT za zdravstvo prošle godine je iz gradske kase dobio 1,29 milijardi dinara, ali su mu rebalansom sredstva prepolovljena. Ni sledeće godine po svoj prilici neće dobiti mnogo više novca. Predlogom budžeta namenjeno mu je ukupno 626,7 miliona dinara. Kapitalni transferi "teški" su 450 miliona dinara.

BROJKE
1,532 MILIJARDE dinara predviđeno je za plate, naknade i dodatke za zaposlene u Gradskoj upravi
32,4 MILIONA dinara je budžet za plate za zaposlene u Skupštini grada i Gradskom veću
2 MILIONA dinara gradonačelnik može da potroši na putovanja