Pisma čitalaca

Šaljite vaša pisma na Novosti email adresu pisma@novosti.rs
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li biste pustili svoje dete da u privatnoj režiji nekog profesora ide na letovanje u inostranstvo?