Mobilni > Vesti > Lifestyle

Muškarci i erektilna disfunkcija

Muškarci i erektilna disfunkcija

Bez obzira na faktore kao što su godine, dijabetes, srčane i druge hronične bolesti, na erektilnu disfunkciju najviše utiče slaba učestalost upražnjavanja seksa. Oni koji su se redovno bavili seksom, ređe imaju ove tegobe