Mobilni > Vesti > Aktuelno

Otplata na deset godina

| 02. februar 2003. 18:29

Upravni odbor Elektroprivrede Srbije ponudio je domaćim proizvođačima tri modela za reprogramiranje starih dugova za utrošenu struju, na osnovu kojih će firme svoje račune moći da smanje za 30, 40 ili 50 odsto.

UPRAVNI odbor Elektroprivrede Srbije ponudio je domaćim proizvođačima tri modela za reprogramiranje starih dugova za utrošenu struju, na osnovu kojih će firme svoje račune moći da smanje za 30, 40 ili 50 odsto. Već početkom nedelje svim firmama-dužnicima stići će pozivi za razgovor o uslovima reprogramiranja starih dugova, koji je predviđen na period od deset godina.
Kako ističu u EPS, preduzeća će imati rok od 15 dana za potpisivanje ovakvih ugovora, a ukoliko dužnik odbije ponuđene varijante otplate, dobiće opomene pred isključenje. Modeli reprogramiranja dugova zavise od platežnih mogućnosti preduzeća. Prema prvoj varijanti otplate, firme će od 1. januara ove godine redovno plaćati mesečne obaveze za potrošenu električnu energiju, a svakog meseca će na ime starog duga odvajati dodatnih deset odsto vrednosti tekuće mesečne obaveze. Preduzećima će biti obračunata kamata na stari dug, zatečen 31. decembra 2002. godine, a taj iznos biće smanjivan za vrednost uplate na ime starog duga.
Na kraju svake godine, EPS će informisati svoje dužnike, koliko će iznositi njegova mesečna rata starog duga za period od deset godina, koliko je planiran reprogram. Utvrđen dug 1. januara naredne godine biće umanjen za trećinu, kada firma bude podmirila 70 odsto starih obaveza.
Prema drugom modelu, firma može dobiti otpis 40 odsto starog duga, a dužnik će tokom ove godine svakog meseca plaćati tekuće obaveze, uz povećanje za još deset odsto njene vrednosti. Ako je preduzeće lane uplaćivalo manje od iznosa potrošene struje i odluči da tu razliku uplati jednokratno, posle šest godina imaće pravo na otpis 40 odsto ukupnog dugovanja.

Nazad na rubriku