Feljton

Tito je voleo kaubojske filmove

Svake večeri gledam filmove. Inače, ne volim u umjetnosti previše filozofije - rekao je Tito Sofiji Loren i Karlu Pontiju. Skoknite u "biblioteku" i donesite nam vino iz 1933. - poručio je Tito konobaru


Neispričane priče o Josipu Brozu Predhodni nastavci

Jugoslovensko-sovjetski razgovori na Vangi 29. septembra 1962, Foto: Iz arhive autora feljtona

1. Dvoboj na Vangi: Tito i Brežnjev

Susret dvojice državnika 1962. bio je sukob različitih gledanja na međunarodnu politiku i bilateralne odnose. Dobrim delom bila je to više svađa nego mirna razmena mišljenja

DOSLEDNOST Leonid Brežnjev i Josip Broz u Moskvi 1979.godine, Foto  Iz arhive autora feljtona

2. Zarasle rane nikog više ne bole

Na optužbe sovjetske strane Tito je ljutito odgovorio: To što govorite da smo mi protiv klasne borbe nije istina. Mi smo socijalistička zemlja, i ne vičemo o diktaturi proletarijata

Savka Dabčević, Miko Tripalo i Josip Broz, Foto  Iz arhive autora feljtona

3. Maspokovci zloupotrebljavaju Tita

Predsedništvo CK SKJ je započelo rad 1. decembra 1971, a završilo drugog dana kasno uveče. Tito je imao sat-dva za predah, ali tenzija je bila tolika da se na njegovom licu nije video umor

Josip Broz Tito u svom kabinetu

4. Tito između realizma i apstrakcije

U žiriju za izbor slika za unutrašnju dekoraciju Palate Federacije bili su Josip Broz Tito, Rodoljub Čolaković Roćko, Svetozar Vukmanović Tempo i književnik Oto Bihalji Merin

Tito sa slikarima u 1977.u Bugojnu Foto  Iz arhive autora feljtona

5. Protiv molovanja i pravljenja ikona

Tito je tvrdio da Krleža ne može dobiti Nobelovu nagradu, jer je u svojim delima i časopisima razotkrivao tamne strane i suštinu eksploatatorskih klasa, i feudalne i buržoaske

PRIZNANjE Tito predaje odlikovanje Ivi Andriću 1962. godine

6. Ivo Andrić, nobelovac, kod Tita

Na prijemu kod Tita nije izostao prepoznatljiv ton blage ironije Ive Andrića. Govoreći o Egiptu, rekao je: "Cio narod je brinuo o tome kako će se njegovi kraljevi osjećati poslije smrti"

Tito sa Ljubišom Samardžićem 1970. godine / Foto Iz arhive autora feljtona

7. Pet partizana za jednog Nemca

Tito je voleo susrete s piscima, slikarima, muzičarima, a posebno sa glumcima. Ponekad bi on upućivao kritičke opaske, a često su oni tražili podršku od njega. Ja sam iz Užica izašao posljednji, kad je već sve bilo van - rekao je Tito

Josip Broz Tito i Če Gevara na Brionima 1959.godine  Foto Iz arhive autora feljtona

8. Susret dvojice revolucionara

Če Gevara: - Mi smo mislili da smo svojom revolucijom ponovo otkrili Ameriku. Međutim, da smo ranije upoznali zemlju kao što je Jugoslavija, možda bismo još prije počeli našu revoluciju...

Žan Pol Sartr i Tito 1960. godine u Beogradu

9. Traganje za novim razlozima za nadu

Žan Pol Sartr je pitao Josipa Broza zašto je Sovjetski Savez oborio američki špijunski avion i kakvo je mesto i uloga intelektualca, posebno pisca, u socijalističkom društvu

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li dovoljno i na pravi način odajemo počast herojima Drugog svetskog rata?