Feljton

Posledice Titove tajne diplomatije

Dozvola da Franjo Kuharić postane zagrebački nadbiskup, kao i proglašenje Zavoda Sv. Joronima hrvatskim - predstavljaju ključne tačke Titovog popuštanja pred interesima Svete stolice


Odnosi Jugoslavije i Vatikana (1963-1978) Predhodni nastavci

Josip Broz u poseti papi

1. Papa između religije i politike

Šezdesetih godina prošlog veka počinju pripreme Svete stolice i Katoličke crkve za novu istočnu politiku i otvorenu borbu protiv komunizma - koja je okončana padom Berlinskog zida. Tito je više puta posetio Vatikan nego što o tome ima tragova u arhivima

Papa Pije XII podržavao je Musolinija i Hitlera

2. Diplomatija kao veština mogućeg

Onog dana kada je papa Pije XII proglasio Stepinca i Poljaka Višinskog za kardinale, bez njihovog prisustva,Katolička crkva je i zvanično produbila blokovsku podelu sveta

Katolička crkva je promenila odnos prema Istoku

3. Istočna ofanziva Katoličke crkve

Jugoslovenski punkt u Rimu prikupljao sve informacije o planiranim aktivnostima Katoličke crkve u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni, kako bi se predupredio njihov efekat u zemlji

Papa Jovan XXIII je širio vatikanske horizonte

4. Novi kurs prema Svetoj stolici

Na vest o smrti pape Jovan XXIII, Tito šalje telegram saučešća u Vatikan. Jugoslovenska delegacija prisustvovala je krunisanju pape Pavla VI u Vatikanu

Vatikan je mudro pleo odnose sa Jugoslavijom

5. Sveta stolica pomaže Josipu Brozu

Vatikan je prilikom Titove posete Južnoj Americi uputio instrukcije biskupima da utiču na antikomunističke krugove da ne organizuju antijugoslovenske demonstracije

Vatikan

6. Savez papske države i Amerike

Korak po korak, do pada Berlinskog zida, Vatikan je slabio socijalističke režime sve do njihovog konačnog kraha, i među prvima priznao novoformirane države na tlu bivše Jugoslavije

Odnosi unutar Katoličke crkve su vrlo složeni

7. Tajni pregovori sa Svetom stolicom

Jugoslavija je želela da obaveže Svetu stolicu da utiče na Crkvu i kler u zemlji da ne zloupotrebljavaju religiju i u propovedima šire nacionalističke i šovinističke stavove

Papa Pavle VI

8. Maksimalni zahtevi Svete stolice

Sveta stolica je svoju istočnu politiku vodila taktičnije nego ikada ranije, dok su se socijalistički režimi suočavali s prvim znacima političke krize, disidentstvom i nacionalizmom

Papsku državu čuvaju Švajcarci

9. Čistka srpskih komunista

Proslavi 250 godina Gospe od Sinja prisustvovalo je deset hiljada vernika, a na Sinjskoj alci, koja je pripremana celu godinu, i na kojoj je bio Tito, okupilo se svega osam stotina duša

ODLUKA Mitja Ribičič, predsednik SIV-a, bio je za pune diplamatske odnose s Vatikanom

10. Vatikan traži: Kosovo republika

Još 1968., Vatikan je smatrao da bi davanje Albancima zasebne republike bilo u skladu sa Ustavom SFRJ i da bi predstavljalo akt plemenitosti, političke mudrosti i dalekovidosti

ISTORIJA Tito i Jovanka kod pape Pavla VI

11. Josip Broz se poklonio Pavlu VI

Josip Broz Tito konačno je posetio papu Pavla VI u Vatikanu 29. marta 1971. godine, što predstavlja prvu službenu posetu predsednika jedne socijalističke zemlje papskoj državi

PROTIVREČNOST Tito kod pape Pija XII 14. 8. 1944. godine (fotografiju pronašla dr Smilja Avramov u vatikanskoj arhivi)

12. Šta krije odnos Tita i Svete stolice

Papa Jovan Pavle II je na ručku, sa delegacijom Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve, govorio o Josipu Brozu Titu i napomenuo da je maršal više puta posetio Svetu stolicu

Kardinal Franjo Šeper

13. Jednom rukom daju, drugom uzimaju

Suočen sa problemom oko izručenja hrvatskih terorista iz Nemačke, kardinal Šeper je izjavio: Svaka politika je prljava, pa i vatikanska. Interesuje me samo sloboda misije Katoličke crkve

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Šta mislite, zašto mladi u našoj zemlji više nego u Evropi dugo ostaju u zajednici sa roditeljima?