Feljton

Poslednja pukovnikova volja

Srpski vojni sud dovršio je presudu za Sarajevski atentat, a vlada i regent Aleksandar odbili su pomilovanje za Apisa


Misterija Apisovog priznanja Predhodni nastavci

Suđenje bez dokaza i svedoka

1. Suđenje bez dokaza i svedoka

Podstican od svoje okoline, surevnjivi i sumnjičavi regent Aleksandar pokušao je već u ranu jesen 1916. godine da likvidira svoje, kako ih je on video, opasne protivnike

Nameštanje i promena optužnice

2. Nameštanje i promena optužnice

Apisa i drugovi prvo optužuju za pripremu prevrata, ali organizatori suđenja u toku započetog procesa menjaju "temu zločina" i vraćaju se na ideju na atentat na prestolonaslednika

Pukovnik Dimitrijević i optuženi tokom suđenja u Solunu

3. Sumnje u legalnost celog procesa

Za dokazanu krivicu srpski zakon je predviđao priznanje okrivljenog ili najmanje dva svedoka. Na suđenju Apisu toga nije bilo. Jedini svedok nije svedočio o njemu nego o Malobabiću

Pripadnici Crne ruke pred početak Velikog rata

4. Legenda o Solunskom procesu

Osuda trojice oficira na smrt, po prvi put od početka rata, dovela je u pitanje kod saveznika i Jugoslovena ugled Pašića, radikala, a i samog regenta Aleksandra

Nikola Pašić sa vojvodom Mišićem na Solunskom frontu

5. Dinastija žrtvuje oficire

Kada je grof Sikst Burbon obelodanio ponudu iz Beča o separatnom miru, počelo je povezivanje tajnih pregovora sa Apisovim procesom . Vrhunac optužbe je bio da su crnorukci sa Nemcima pripremali izdaju

Prestolonaslednik Aleksandar na Kajmakčalanu

6. Srbiju plaši mir sa Bugarskom

Šta je srpska država stvarna znala o javnim i tajnim ponudama i pregovorima za mir ili separatni mir sa državama protivnicama. Evropske novine nagoveštavale su nemačku mirovnu notu

Pašić i Aleksandar imali su različita viđenja Solunskog procesa

7. Pašić i radikali su znali istinu

Dragiša Stojadinović, jedan od svedoka u Solunskom procesu pričao je da je Žorž Klemanso lično insistirao da se Apis pogubi. Proces dugo pripreman, svuda su dovedeni Apisovi protivnici

Aleksandar Karađorđević i njegova desna ruka Petar Živković

8. Izveštaji kapetana Stojkovića

Nadzorni oficir zatvora bio je jedini svedok poslednjih dana života pukovnika Apisa, jedini svedok njegovih misli i osećaja. Petar Živković je dobijao izveštaj o Apisovom ponašanju

Crnorukci: Apis, Dušan Glišić i Antonije Antić

9. Kapetan traži zaborav u alkoholu

Apis je kapetanu Stojkoviću ponudio mu je svoju sablju da njome naredi plotun kojim će ga ubiti, a i da je zadrži kao uspomenu. Stojković je pažljivo čuvao svoje koncepte i prepise

Jedna od retkih fotografija osnivača Crne ruke

10. Dostojanstven odlazak na streljanje

Odlazeći na pogubljenje, Apis je rekao: "Ako je za dobro, Velike Srbije neka bude. Nije mi ovo prvi put da stojim pred kuršumima". Apis: Tako je suđeno, da mi se kuća rasturi i ja ovako svršim

Apisov grob na Zejtinliku u Solunu

11. Streljanje pukovnika Dimitrijevića

Poslednjim rečima, koje je uzviknuo pred plotun: "Živela velika Srbija! Živela Jugoslavija!" Apis je potvrdio jedini smisao celog svog života

Slobodan Jovanović iz mlađih dana

12. Aleksandar između straha i istine

Apisovi protivnici stalno su širili glas da on ne sedi skrštenih ruku. Svaki njegov i najmanji pokret tumačio se kao predznak nečega opasnog

Apisova smrt ujedinila Pašića i prestolonaslednika

13. Veliki razdor u srpskoj vladi

Pašić je jedva uspeo da ubedi prestolonaslednika da od devetorice osuđenih na smrt šestoricu pomiluje

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li dovoljno i na pravi način odajemo počast herojima Drugog svetskog rata?