Feljton

Poslednja pukovnikova volja

Srpski vojni sud dovršio je presudu za Sarajevski atentat, a vlada i regent Aleksandar odbili su pomilovanje za Apisa


Misterija Apisovog priznanja Predhodni nastavci

Suđenje bez dokaza i svedoka

1. Suđenje bez dokaza i svedoka

Podstican od svoje okoline, surevnjivi i sumnjičavi regent Aleksandar pokušao je već u ranu jesen 1916. godine da likvidira svoje, kako ih je on video, opasne protivnike

Nameštanje i promena optužnice

2. Nameštanje i promena optužnice

Apisa i drugovi prvo optužuju za pripremu prevrata, ali organizatori suđenja u toku započetog procesa menjaju "temu zločina" i vraćaju se na ideju na atentat na prestolonaslednika

Pukovnik Dimitrijević i optuženi tokom suđenja u Solunu

3. Sumnje u legalnost celog procesa

Za dokazanu krivicu srpski zakon je predviđao priznanje okrivljenog ili najmanje dva svedoka. Na suđenju Apisu toga nije bilo. Jedini svedok nije svedočio o njemu nego o Malobabiću

Pripadnici Crne ruke pred početak Velikog rata

4. Legenda o Solunskom procesu

Osuda trojice oficira na smrt, po prvi put od početka rata, dovela je u pitanje kod saveznika i Jugoslovena ugled Pašića, radikala, a i samog regenta Aleksandra

Nikola Pašić sa vojvodom Mišićem na Solunskom frontu

5. Dinastija žrtvuje oficire

Kada je grof Sikst Burbon obelodanio ponudu iz Beča o separatnom miru, počelo je povezivanje tajnih pregovora sa Apisovim procesom . Vrhunac optužbe je bio da su crnorukci sa Nemcima pripremali izdaju

Prestolonaslednik Aleksandar na Kajmakčalanu

6. Srbiju plaši mir sa Bugarskom

Šta je srpska država stvarna znala o javnim i tajnim ponudama i pregovorima za mir ili separatni mir sa državama protivnicama. Evropske novine nagoveštavale su nemačku mirovnu notu

Pašić i Aleksandar imali su različita viđenja Solunskog procesa

7. Pašić i radikali su znali istinu

Dragiša Stojadinović, jedan od svedoka u Solunskom procesu pričao je da je Žorž Klemanso lično insistirao da se Apis pogubi. Proces dugo pripreman, svuda su dovedeni Apisovi protivnici

Aleksandar Karađorđević i njegova desna ruka Petar Živković

8. Izveštaji kapetana Stojkovića

Nadzorni oficir zatvora bio je jedini svedok poslednjih dana života pukovnika Apisa, jedini svedok njegovih misli i osećaja. Petar Živković je dobijao izveštaj o Apisovom ponašanju

Crnorukci: Apis, Dušan Glišić i Antonije Antić

9. Kapetan traži zaborav u alkoholu

Apis je kapetanu Stojkoviću ponudio mu je svoju sablju da njome naredi plotun kojim će ga ubiti, a i da je zadrži kao uspomenu. Stojković je pažljivo čuvao svoje koncepte i prepise

Jedna od retkih fotografija osnivača Crne ruke

10. Dostojanstven odlazak na streljanje

Odlazeći na pogubljenje, Apis je rekao: "Ako je za dobro, Velike Srbije neka bude. Nije mi ovo prvi put da stojim pred kuršumima". Apis: Tako je suđeno, da mi se kuća rasturi i ja ovako svršim

Apisov grob na Zejtinliku u Solunu

11. Streljanje pukovnika Dimitrijevića

Poslednjim rečima, koje je uzviknuo pred plotun: "Živela velika Srbija! Živela Jugoslavija!" Apis je potvrdio jedini smisao celog svog života

Slobodan Jovanović iz mlađih dana

12. Aleksandar između straha i istine

Apisovi protivnici stalno su širili glas da on ne sedi skrštenih ruku. Svaki njegov i najmanji pokret tumačio se kao predznak nečega opasnog

Apisova smrt ujedinila Pašića i prestolonaslednika

13. Veliki razdor u srpskoj vladi

Pašić je jedva uspeo da ubedi prestolonaslednika da od devetorice osuđenih na smrt šestoricu pomiluje

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li mislite da će Zlatna arena u Puli filmu o stradanju srpske dece u ustaškim logorima pomoći da javnost u Hrvatskoj prihvati istinu o zločinačkoj NDH?