Feljton

U temelju Stojan i Stojanka

Pripoveda se, kad je Sokolović bio s carem u nekom ratu, umre naprasno car, i on, da bi sakrio od vojske smrt carevu i održao red, postavi carem svoga sina i produži rat


Veliki vezir od Sokolovića Predhodni nastavci

Budući janičari stižu na turski dvor

1. Služitelji Bogu i oltaru!

Bila je čast da se deca daju u čuvare vere u narodu. U septembru 1515. odvedeno je u saraje 1.000 nejake dece iz BiH

Sjaj zlata i dragog kamenja

2. Sjaj zlata i dragog kamenja

Bajica je u Istanbulu već nosio na glavi dugu kapu janičarsku, nalik na glavu šećera, okićenu perjanicom, i odenut je u široke i duge haljine kao mantije

Bogat život Turaka na moru

3. Sultanove unuke za nagradu

Sulejman udao tri unuke za važne ljude kako bi ojačao stubove

Sulejman Veličanstveni

4. Svi veziri od srpskoga roda

Malo-pomalo poče se Mehmed peti s položaja na položaj, dok ne dospe na najviši

U bici kod Sigeta poginuli mnogi junaci

5. Veselje uz mrtvog Sulejmana

Sultan Sulejman i Nikola Zrinski ostali pod zidinama Sigeta. Tek pred Beogradom vojsci saopšteno da je sultan umro

Krvava bitka kod Lepanta

6. Od vezira pune šake zlata

Janičari ukinuli “opsadu” Carigrada tek kad su dobili nagrade. Posle teškog poraza kod Lepanta Mehmed opet digao tursku flotu

Topkapi saraj u Carigradu

7. Veliki čovek široke ruke

Potpuno je dokazano da Sokolović beše ne samo po rođenju Srbin, nego i da se osećaše Srbinom i da je, koliko mu položaj dopuštaše, pomagao srpskome narodu

Ćuprija na Drini kod Višegrada

8. Ćuprija kakve nigde nema!

Na Drini u Bosni veliki Mehmed svezao red svodova u jedan kamen

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li dovoljno i na pravi način odajemo počast herojima Drugog svetskog rata?