Feljton

"Seoba" celih srezova

Predratni građanski političar Sava Kosanović, koji je tokom rata postao naklonjen komunističkom režimu Josipa Broza, nije mogao a da ne prećuti nagli uspon hrvatstva u Sremu, Slavoniji i Bačkoj


Srpstvo Vukovara kroz vekove Predhodni nastavci

Grofovski dvor Elc u Vukovaru

1. Temelji na svetim lažima

Ćirilicom pisali istarski Hrvati srpskog porekla. Srpska prezimena svedoče o poreklu stanovništva

Slavonska nošnja

2. Cela Slavonija - Raška

Na karti Ugarske iz 1701. Srbi većina između Drave i Save. Slavonija, Srem i Banat za Turke „austrijska Srbija“

Nošnja uskoka

3. Uskocima hrvatsko ime

Prema podacima iz 1857. godine u Austro-ugarskoj bilo je 1.584.134 Srba pravoslavne i rimokatoličke vere. Srbi „uglavnom žive u Krajini, Srpskoj Vojvodini, Dalmaciji

Sokoli Kraljevine Jugoslavije

4. SOKO na “mrtvoj straži“

U povoljnim versko-nacionalnim uslovima „troplemene“ Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca hrvatstvo se dodatno širilo i utemeljivalo

Sokoli u Osijeku 1924. godine

5. Strah od Srpskog sokola

Za vukovarske Hrvate, „svjesne sokolskog poziva“, najteži momenat je bio „fuzija“ hrvatskih i srpskih Sokolova u Jugosokol

Trg kralja Petra u Sremskoj Mitrovici

6. Sokoli u Petoj koloni

Pavelić obećao Musoliniju da će uz pomoć sokola udariti na Srbe. Obredi u Sremskoj Mitrovici po diktatu iz Zagreba

potpis-Maček polaže zakletvu kao potpredsednik vlade 1941.

7. Grešnik knez Pavle!

Đuro Vilović procenio je da je "dolazak kneza (sa one dve bedne marionete: Perovićem i Stankovićem) svakako najnesrećniji događaj kakav Srbiju i srpstvo nije zadesio posle Kosova"

Vuk Karadžić

8. Pogledi preko Dunava

Vukovar u privrednom pogledu "čineći ekonomsku celinu sa Sremom, apsolutno i jedino gravitira ka Novom Sadu"

Tito i Đilas

9. Granice pod velom tajne

Odluku o krojenju granica je na krajnje misteriozan način, bez pisanog traga, doneo uži deo Politbiroa s Titom na čelu

Podvala Titove komisije

10. Podvala Titove komisije

Ideolozi hrvatstva i njegovi politički lideri planski su razvijali i realizovali strategiju preseljenja rimokatoličkog srpskog i hrvatskog stanovništva na rubne dunavske granice virtuelnog tzv. hrvatskog prostora

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti