Feljton

"Seoba" celih srezova

Predratni građanski političar Sava Kosanović, koji je tokom rata postao naklonjen komunističkom režimu Josipa Broza, nije mogao a da ne prećuti nagli uspon hrvatstva u Sremu, Slavoniji i Bačkoj


Srpstvo Vukovara kroz vekove Predhodni nastavci

Grofovski dvor Elc u Vukovaru

1. Temelji na svetim lažima

Ćirilicom pisali istarski Hrvati srpskog porekla. Srpska prezimena svedoče o poreklu stanovništva

Slavonska nošnja

2. Cela Slavonija - Raška

Na karti Ugarske iz 1701. Srbi većina između Drave i Save. Slavonija, Srem i Banat za Turke „austrijska Srbija“

Nošnja uskoka

3. Uskocima hrvatsko ime

Prema podacima iz 1857. godine u Austro-ugarskoj bilo je 1.584.134 Srba pravoslavne i rimokatoličke vere. Srbi „uglavnom žive u Krajini, Srpskoj Vojvodini, Dalmaciji

Sokoli Kraljevine Jugoslavije

4. SOKO na “mrtvoj straži“

U povoljnim versko-nacionalnim uslovima „troplemene“ Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca hrvatstvo se dodatno širilo i utemeljivalo

Sokoli u Osijeku 1924. godine

5. Strah od Srpskog sokola

Za vukovarske Hrvate, „svjesne sokolskog poziva“, najteži momenat je bio „fuzija“ hrvatskih i srpskih Sokolova u Jugosokol

Trg kralja Petra u Sremskoj Mitrovici

6. Sokoli u Petoj koloni

Pavelić obećao Musoliniju da će uz pomoć sokola udariti na Srbe. Obredi u Sremskoj Mitrovici po diktatu iz Zagreba

potpis-Maček polaže zakletvu kao potpredsednik vlade 1941.

7. Grešnik knez Pavle!

Đuro Vilović procenio je da je "dolazak kneza (sa one dve bedne marionete: Perovićem i Stankovićem) svakako najnesrećniji događaj kakav Srbiju i srpstvo nije zadesio posle Kosova"

Vuk Karadžić

8. Pogledi preko Dunava

Vukovar u privrednom pogledu "čineći ekonomsku celinu sa Sremom, apsolutno i jedino gravitira ka Novom Sadu"

Tito i Đilas

9. Granice pod velom tajne

Odluku o krojenju granica je na krajnje misteriozan način, bez pisanog traga, doneo uži deo Politbiroa s Titom na čelu

Podvala Titove komisije

10. Podvala Titove komisije

Ideolozi hrvatstva i njegovi politički lideri planski su razvijali i realizovali strategiju preseljenja rimokatoličkog srpskog i hrvatskog stanovništva na rubne dunavske granice virtuelnog tzv. hrvatskog prostora

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li mislite da će produženje raspusta za nedelju dana usporiti epidemiju gripa?