Feljton

Pale poslednje karaule

Front najzad na Drini, Savi i Dunavu. Poslednji ostaci neprijatelja odstupili su sa oslobođene teritorije Kraljevine Srbije 1. novembra


1918. juriš u slobodu Predhodni nastavci

Vojvoda Mišić sa dopisnikom londonskog "Tajmsa"

1. Zastava puna zvezdica

General Tranije u Svilajncu dobio zastavu koju je pet devojaka tajno vezlo

Srpske vojskovođe, vojvoda Petar Bojović u sredini

2. Varvari sve pljačkaju

Nemci odstupaju i teraju stoku, ubijaju ljude i žene bez povoda. Vojnici Bosanci svedoče o bežaniji preko Dunava

Srpski oficiri na čelu kolone

3. Konjica prokrčila put

Konjanici 3. eskadrona kapetana Mucića stigli su u Petrovac 28. oktobra u 14.15 časova

Srpski artiljerci na položaju

4. Nemcima dubok Dunav!

Drinska divizija izdvojila je deo snaga koji preko Stepojevca maršira ka Umci i Obrenovcu, pri čemu je Kolubarskom odredu naređeno da najenergičnije napreduje pravcem Slovac - Šabac

Srpski topovi na položaju

5. Čvrst obruč oko Beograda

Konjičke patrole već su jahale od Grocke do mehane u Boleču. Brdski topovi od sela Višnjice tuku lađe na Dunavu

Građani i oslobodioci zajedno slave 1918.

6. Narod ljubi oslobodioce

Vojnici su kićeni peškirima i darivani vrućim pogačama. Vojvoda Bojović javlja regentu Aleksandru o velikoj pobedi

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti