Feljton

Progon sina Stefana

Kada je postalo jasno da Simonida ne može imati dece, Dimitrije je poslat u Srbiju kako bi bio hirotonisan za naslednika


Sveti kralj Milutin Predhodni nastavci

Kralj Milutin i Stefan Dečanski (Hilandar)

1. Vladar loze Nemanjine

Novi vladar srpskih zemalja vezao se za Vizantiju uprkos dogovoru sa papom. Dragutin i Milutin pod budnim okom majke Jelene Anžujske

Kraljica Jelena i kralj Milutin (Gračanica)

2. Savez dvojice braće

Ženidbom sa ćerkom bugarskog cara Milutin stekao novog saveznika. Ugarski kralj nagradio Dragutina darivajući mu Beograd

Kralj Milutin, crkva Svetog Ahilija u Arilju

3. Razvod od kraljice Ane

Brak Milutina i bugarske princeze Ane Terter nije bio dugog veka. Srpski vladar napušta brata i okreće se Vizantiji

Car Andronik II Paleolog uručuje povelju kralju Milutinu

4. Mač velikog vladara

Vizantija sklopila savez pošto nije mogla da uništi srpsku „gerilu“. Odlazak carice Irine-Jolande u Solun izazvao silne nevolje

Ratovanje i mirenje

5. Osvajač i bez bitaka

U savezu za Kotanicom Milutin širio granice svoje države. Vizantiji odgovaraju stabilni odnosi sa Srbijom

Pobeda kralja Milutina nad Tatarima

6. Istok bliži Srbiji!

Milutin se okreće Androniku Drugom i učvršćuje položaj svoje države. Savez sa Vizantijom morao je izazvati otpor starijeg brata

Kraljica Simonida (freska iz Gračanice)

7. Kralj kleči pred mladom

Jelena Anžujska imala presudan uticaj na sinove. Da bi dobio carevu kćer za ženu, bio je spreman na velike ustupke

Manastir Hilandar

8. Ljubljeni zet carstva

Savez Srbije i Vizantije potvrđen hrisovuljom cara Mihaila. Ana Terter posle razvoda zadržala kraljevske počasti

Kralj Milutin

9. Kreću turske ordije

Posle dva poraza Vizantija nije imala snage za odbranu od Turaka. Kako je Milutin osigurao premoć nad bratom Dragutinom

 Anatema Vasilevsa Andronika

10. Presuda pape Klementa

Vatikan ne bira sredstva u nametanju katoličke vere. Sinu Stefanu Milutin ustupa primorske oblasti

Manastir Hilandar

11. Diktat rimske crkve

U ugovoru kralja Milutina sa Karlom Valoa porodični planovi srpskog vladara se uopšte ne spominju, kao što na njih ne aludira ni Anonim

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Šta mislite, zašto mladi u našoj zemlji više nego u Evropi dugo ostaju u zajednici sa roditeljima?