Feljton

Večna robija u haremu

Uvedeno pravilo da novi sultan zatvara braću u harem do kraja njihovog života. Pogubljeno 19 prinčeva u strahu od konkurencije


ISTINA O SULTANU SULEJMANU Predhodni nastavci

Sultan Sulejman Veličanstveni

1. Sin Selima Groznog

Deseti osmanski sultan vladao državom čak 46 godina. Sklon poeziji i filozofiji, govorio i srpski jezik

Umetničko viđenje opsade Beograda

2. Silom na ugarsku kapiju

Samo nekolicina najodanijih sultanovih saradnika znala je za konačni cilj pohoda - osvajanje Beograda, "kapije Ugarske"

Sultan Sulejman sa pratnjom

3. Pred zidinama Beograda

Pomoć iz Ugarske nije stizala, a padom Zemuna branioci bez izlaza. Lukavstvo gospođe Jelene, gospodarice zemlje Srema

Osmanska vojna muzika

4. Milost umesto mača!

Stanovnici pokorenog Beograda i Srema pod stražom proterani u Carigrad. Izdaja "imućnog nevernika" ubrzala pad Beograda

Aleksandra Lisovska, nazvana Hurem sultanija

5. Robinja postala carica

Protinu kći oteli Tatari i prodali je na pijaci robova u Istanbulu. Rodila petoricu sinova i stekla silan uticaj na sultana

Sultan Sulejman s ružom

6. Carica prvi savetnik

Hurem nije pratila sinove u provinciju već je ostala pored muža. Moj Stambole, moj Karamane, moja zemljo rimskih careva

Hurem i Sulejman

7. Džamija mudroj Hurem

Sultan svojoj supruzi podigao zadužbinu na Ženskom trgu. Za mir sa Poljskom zaslužna i sultanija

Deca sakupljena dankom u krvi u dvorištu carske palate

8. Ibrahim rob i gospodar

Sin ribara sa grčkog ostrva Parge postao veliki vezir. Ženidba sa Hatidžom ojačala uticaj na Porti

Sultan Sulejman i podanici

9. Svilen gajtan veziru

Sultan postao svestan velike ambicije svog štićenika i naredio ubistvo. Ibrahim-paša sahranjen u dvorištu tekije bez obeležja

Osmanlije opsedaju Rodos

10. Konjušaru careva kći

Sulejman je imao petoricu sinova koji su preživeli rano detinjstvo Jednog sa Čerkeskinjom Mahidevran i četvoricu koje je rodila Hurem

Scene iz života na sultanovom dvoru

11. Presuda surovog oca!

Pogubio sinove Mustafu i Bajazita da bi Selim nasledio presto. Sultan teško podneo gubitak voljene Hurem 1558. godine

Mehmed-paša Sokolović

12. Sva vlast Mehmed-paši

Veliki vezir iz Sokolovića bio stvarni vladar posle smrti sultana Sulejmana. Planirao gradnju vodenog puta od Dona do Volge i Sueckog kanala

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li dovoljno i na pravi način odajemo počast herojima Drugog svetskog rata?