Feljton

Počinak pored predaka

U 81. godini, iznenada i bez dužeg bolovanja, 21. septembra 1842. u Aradu, upokojio se Sava Popović Tekelija


SAVA TEKELIJA: PONOS RODA SVOG Predhodni nastavci

Sava Tekelija

1. Ključ kod Napoleona!

Tražio podršku Bonaparte za novu državu na Balkanu. Svu imovinu zaveštao zadužbini Tekelijanum

Jovan Tekelija

2. Raport princa savojskog

Pukovniku Jovanu Tekeliji car Josif I darovao plemićku titulu. Dobio posede pišući molbe punih 11 godina

Škola u Aradu, u Ulici Save Tekelije broj 1

3. Plemić praznih džepova

Već u 25. godini postao prvi srpski doktor prava. Pored prava i filozofije, učio jezike i crtanje

Srpska crkva u Temišvaru

4. Sabor zatražio Banat

Srbi na skupu u Temišvaru podeljeni na bečku i mađarsku struju. Predlagao da se Mađari oslone na Srbe, a ne na Nemce

Crkva u Aradu, zadužbina Save Tekelije/ Foto: D. Dozet

5. Kavaljer Bečkog dvora

Nezadovoljan plodovima sopstvenog angažmana u političkom životu ugarskih Srba, Sava Tekelija se posle Ugarskog sabora održanog 1802. godine, povlači s političke pozornice

 Zgrada Tekelijanuma u Budimpešti

6. Srpski panteon u Pešti

Zadužbina Tekelijanum, koju je 1838. godine osnovao i ostavio svome narodu, obezbedila je Savi Tekeliji trajno i veoma istaknuto mesto u galeriji svetlih likova u srpskoj istoriji

Zgrada Tekelijanuma pre početka radova

7. Zmaj predvodi elitu

Pitomci zadužbine Nikola Tesla, Laza Kostić, Radivoj Kašanin. Zadužbina obnovljena posle 65 godina zaborava

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Šta mislite, zašto mladi u našoj zemlji više nego u Evropi dugo ostaju u zajednici sa roditeljima?