Feljton

Darovi rodnom kraju

Napravio viziju budućeg Idvora i slao pomoć svakog meseca. Do kraja se zalagao za savez država na Balkanu


PUPIN - U SLUŽBI SVOG NARODA Predhodni nastavci

Mihajlo Pupin

1. I Srbin i - Amerikanac

Put Mihajila Pupina od siromašnog useljenika do uglednog naučnika. Srbin koji je ostvario američki san

Radnici sa naših prostora u San Francisku

2. Cela sloga u dva tabora

Srbi su u SAD dolazili iz raznih krajeva: Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, Vojvodine, Crne Gore, Boke Kotorske i Makedonije. Broj Srbijanaca bio je zanemarljivo mali

Mihajlo Pupin

3. Evropi Balkan daleko

Podsticaje Pupinovim delatnostima i jačanju njegovog ugleda među Srbima i Amerikancima predstavljalo je imenovanje za počasnog generalnog konzula Kraljevine Srbije u luci Njujork

Pupin (desno) sa osnivačima organizacije, preteče današnje NASA

4. Prevrat pečat sudbini

Promena dinastije 1903. trebalo je da Srbiju izvuče iz bečkog .zagrljaja. Poraz Turaka kod Kumanova zabrinuo Austriju

Srpski vojnici na položaju

5. Pale vatre na Balkanu

Zbivanja u leto 1914. godine i izbijanje svetskog rata pružili su Pupinu novu priliku da Austrougarsku prikaže kao glavnog krivca za ratnu krizu

Proslava Vidovdana u Džeksonu

6. Rađanje države tri naroda

Izbijanje Prvog svetskog rata donelo je velika očekivanja vezana za saradnju Srba, Hrvata i Slovenaca

Pupin u vreme posete zavičaju

7. Zajam za slobodu otadžbine

Ulazak SAD u rat aprila 1917. godine, naveo je Pupina da istupi kao američki patriota

Ante Trumbić

8. Snaga srpskog oružja

Nova država neće nastati perom, nego oružjem, govorio je Pupin. Zalagao se za monarhiju na čelu sa Karađorđevićima

Pupin na slici Paje Jovanovića u Narodnom muzeju

9. Pod zastavom Srbije

Od predsednika Vilsona tražio ujedinjenje triju naroda pod srpskim vođstvom. Pupinov kalendar redigovao Nikola Pašić

Vudro Vilson

10. Vilson pravi prijatelj

Američki predsednik podržavao nacionalne težnje triju naroda. Ovacije iseljenika tek stvorenoj državi

Pupin na Kolumbija univerzitetu

11. Kraljevina i na Jadranu

Na skupu četvorice u Parizu Amerika prihvatila stav Beograda o granicama. Jake veze Bugara sa predstavnicima velikih sila

Albert Ajnštajn i Mihajlo Pupin

12. Dolari razorenoj zemlji

Pupin traži zajmove od američkih banaka da bi se zemlja obnovila. Velike pare za unapređenje rodnog mesta Idvora

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li koristite elektronske cigarete?