Feljton

Milioneri puka sirotinja

Uvođenjem sankcija izvoz smanjen za polovinu. Štampan bezvredni novac, koji je ustupio mesto nemačkoj marki. Skok cena u januaru 1993. - 300 miliona odsto


SJAJ I BEDA DINARA Predhodni nastavci

Novac Stefana Dušana

1. Svaki vladar - kovač

Kovnice u srpskoj državi otvarane u blizini rudnika srebra. Kralj Radoslav prvi iskovao svoj novac u 13. veku

Zlatnik Milana Obrenovića

2. Dukati kralja Milana

Prvi zlatni novac u Srbiji iskovan povodom proglašenja kneza Milana za kralja. Đura Jakšić radio crteže za prve novčanice

Stefan Nemanja

3. Zlatni sjaj perpera

U državi Nemanjića plaćalo se dinarima, a brojalo perperima. Dinar Nemanjića bio veoma tražena moneta

Car Dušan i njegov dinar

4. Car Dušan - guverner

Niko od vlastele nije smeo da uzurpira carovo pravo kovanja novca. Drakonske kazne za kovače lažnog novca

Veliki kaurski marjaš

5. Veliki kaurski marjaš

U vreme ustanaka u Srbiji korišćene 43 monete, od toga deset zlatnih. Knez Miloš se trudio da obezvredi turski novac

Prvi novac u oslobođenoj Srbiji

6. Krajcari prošao rok

Kada je za vreme kneza Mihaila ponovo pokrenuto pitanje kovanja sopstvene monete, 400 godina posle upotrebe poslednjih dinara, ono je dobilo prvorazredan nacionalni značaj

Novčanica iz 1920. godine

7. Računi jakog dinara

Dvadesetih godina prošlog veka Vlada morala da zauzdava rast monete. Snažan dinar ugrožavao je izvoz srpske privrede

Banknota Kraljevine Jugoslavije

8. Marke stižu kamionom

Četvrtinu novčane mase u Srbiji tokom okupacije činio bezvredni nemački novac. Zašto je jugoslovenski dinar zamenjen srpskim

Novčanica Narodne banke FNRJ iz 1946. godine

9. Posle rata pozlata

Nova vlast utvrdila paritet, ali ne i zamenu dinara za zlato. Dolar za 50, funta 208, a rublja 9,5 dinara

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Šta mislite, zašto mladi u našoj zemlji više nego u Evropi dugo ostaju u zajednici sa roditeljima?