Feljton

“Vihor“ javna tajna

Šifre iza kojih se krio plan odbrane zemlje menjane zbog ?estih provala. Nova šifra izdržala nešto više od mesec dana


TITO STROGO POV. Predhodni nastavci

Josip Broz sa đacima

1. Kršten pre rođenja!

Nevešta ispravka knjige ro?enih Tuheljske župe ura?ena "u dobroj namjeri". Ponavlja? u jedine dve zvani?ne škole koje je završio

Tito i Staljin

2. Šefa na gubilište!

Ivan Gržeti? streljan posle teških ocena najbližeg saradnika. Iz KPJ posmrtno izba?eni svi Jugosloveni ubijeni u SSSR

Ranković, Tito i Đilas iz ratnih dana

3. Robija i posle smrti

Telo Dražinog advokata predato porodici tek po isteku kazne. Vru?a veza sa
Moskvom odredila tok Dražinog su?enja

Dečji dodaci za unučad Josipa i Zlaticu

4. Dečji dodatak dedi

Maršal primao plate, honorare, dodatke na unu?ad, zaradu farmi i konjušnica. Posebna cena za pri?e iz bukvara i udžbenika

Tito u poseti Prištini

5. Kosmet pod tepih!

Broz 1968. govori o nahuškanoj manjini koja ima cilj da razbija izloge. Glas Vatikana: Kosovo republika akt mudrosti i plemenitosti

Marko Nikezić u televizijskom studiju

6. Vođa misli za sve

Protiv obra?una sa Markom Nikezi?em tridesetak u?esnika sastanka vode?ih ljudi Srbije. Propao plan o ukidanju Filozofskog fakulteta

Pripadnici JNA u vreme odmora

7. Pola JNA u Nemačkoj

Krajem 1972. u inostranstvu oko 65 odsto ratnog sastava. Štabovi NATO prave planove o upotrebi naše radne snage u slu?aju rata

Jovanka i Tito

8. Na put bez Jovanke

Desetak dana pre polaska u Aziju sa spiska delegacije izbrisana prva dama. Kardelj tražio da se predsednik izoluje od svoje supruge

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti