Feljton

Kraljević na "čuvanju"

 Primljen u ludnicu zbog opasnosti po sebe i okolinu. Stanje se nije popravilo sve do poznih godina


PRINC SA GREŠKOM Predhodni nastavci

Aleksandar, Jelena, Đorđe i Pavle<br> po dolasku u Srbiju 1903.

1. Kruna za mlađeg brata

 Kralj Petar polagao velike nade u svog starijeg sina. Posle smrti svog posilnog, ?or?e abdicirao u korist Aleksandra

Kralj Petar Karađorđević

2. Pametni brat Sandro

 Kraljevi? zažalio što 1915. nije bio vrhovni komandant, jer bi spre?io stradanja. Od vlade tražio komandu u vojsci, upotrebu dvorskih kola i konja

Pariz - Skandali u našoj ambasadi

3. Teror u ambasadi

Kraljevi? pretukao sekretara poslanstva u Parizu, prete?i revolverom. Lekar utvrdio maniju gonjenja, opisuju?i nervne nemire

Kralj Aleksandar i kraljica Marija

4. Pašiću salve uvreda

Ogor?eni kraljevi? predsedniku vlade iskazao „duboki prezir“. Veliku mržnju prema bratu uvek stavljao u prvi plan

Nikola Pašić

5. Šteta dvoru i državi

 Princ lišen svih po?asti u Kraljevskom domu na 20 meseci. Odbio da se preseli u Niš traže?i ku?u na Banovom brdu

Mika Petrović Alas

6. Naružio i kraljicu

 Zapretio da ?e ubiti svakoga ko pokuša da ga otera u Niš. Odbio izjašnjenje da li prihvata obaveze u kraljevskom domu

Dvor - Razdor među Karađorđevićima

7. Cenzori brane presto

 Štite?i ugled kralja, vlada zabranjivala novine koje su pisale o ?or?u. Princ uvek gotov da udari nizašta pot?injenog

Kralj, kraljica i patrijarh Dimitrije u Peći

8. Dirljiv susret braće

 Na dvoru, u ?ast pomirenja, bra?e, spremljena sve?ana ve?era za 36 osoba. Pismo pokajanja posle molbi prote iz Topole i patrijarha

Kraljica Marija sa malim Petrom

9. Sluti zaveru vlasti

 Obuzet strahom da ga gone, zapretio predsedniku vlade Nikoli Paši?u. Porekao sve što je napisao u pokajni?kom pismu kralju

Samotnjak Đorđe Karađorđević

10. Krivi uvek drugi

Za sve svoje neda?e optuživao Paši?a i brata Aleksandra. U strahu od trovanja donosio vodu sa Avale

Đorđe Karađorđević u Toponici

11. "Crna ovca" familije

 Pretio da ne?e vladati ni Aleksandar ni sin Petar. Lekari opisali bolest opasnu po okolinu i samog kraljevi?a

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li dovoljno i na pravi način odajemo počast herojima Drugog svetskog rata?