Feljton

Stradali sa narodom

 Posle bitke na Moha?u, svi Srbi postali raja. Crkva i narod uzeli potomke Vuka i Jerine za svoje svetitelje


VUK BRANKOVIĆ: JUNAK ILI IZDAJNIK Predhodni nastavci

Kneginja Milica

1. Zetovi kneza Lazara

 Lazar i Milica rado udali Maru za Vuka u želji da ujedine sve srpske snage. Balši?ima oteo Prizren i Pe?, od Mrnjav?evi?a Skoplje i okolinu

Kule kralja Milutina u Prištini

2. Dvor okovan srebrom

 Cvetala trgovina, a rudnici, livnice i kovnica radili su neprekidno. Priština - stari grad i trgova?ki centar

Knez Lazar Hrebeljanović

3. Sluga srpske crkve

Obilato pomagao crkve i manastire u Drenici, otkupio od Grka manastir na Svetoj Gori. Turska pretnja zbila redove kneza Lazara i njegovog zeta

Turska vojska na položaju

4. Boj počinju janičari

Znalo se da Turci imaju iskusnu, izdržljivu i hrabru vojsku, željnu plja?ke. Car Murat posle poraza morao da prikupi veliku vojsku

Gazimestan - mesto na kome je vođen ljuti boj

5. Knez zvoni na uzbunu

 Na saboru knez Lazar dobio podršku vlastele i Crkve. Vojska se okupila u Kruševcu i krenula prema Labu i Sitnici

Knez Lazar

6. Zamka srpskoj konjici

 Sultan Murat predvodio silu od 35.000 vojnika. Prva linija turske odbrane - rovovi sa zašiljenim koljem

Ljuti boj na Kosovu polju

7. Gruvali i topovi!

 Obe vojske prvi put ispred sebe isturile topove sa kamenom ?uladi. Vuk Brankovi? prodro duboko u tursko levo krilo

“Kosovka devojka”, rad Uroša Predića

8. Rane kneza Lazara

 Ljutiti Bajazit naredio da se pogube knez i zarobljena srpska vlastela. Povukla se oba srpska krila posle sloma glavnine

Knez Lazar i njegova porodica

9. Bolan susret u Kruševcu

 ?vrsta Vukova odluka da nastavi da daje otpor Turcima. Ranjenici su razmešteni po manastirima u Drenici

Dvor kneza Lazara u Kruševcu

10. Mir sa Bajazitom

 Vuk je postao turski vazal, uz obavezu pla?anja danka. Odbio da pošalje vojsku
u bitku na Rovinama

Grešnik posle smrti

11. Grešnik posle smrti

 Optužbe o Vukovoj izdaji javljaju se po?etkom 17. veka, pod uticajem kasnijih sukoba Lazarevi?a i Brankovi?a. Turcima se suprotstavljao do kraja života

Despot Stefan Lazarević

12. Ratovi dva despota

 ?ura? Brankovi? pobegao od princa Muse i pomirio se sa ujakom Stefanom. U borbi za Vukove posede potu?eni ?ura? i Turci

Smederevska tvrđava

13. Prokleta bez krivice

 Narod nije voleo despoticu Jerinu zbog teško?a u gradnji Smedereva. Despot Stefan ustoli?io sestri?a na srpski presto. Despot ?ura? sahranjen pod Rudnikom

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Mislite li da se u trgovinama i radnjama u našoj zemlji prodaju GMO proizvodi?