Feljton

Filozof u mantiji

 Savremenici su hvalili protu Milutina kao dobrog propovednika. Veliki nau?nik od ku?e poneo pravoslavni duh


KRST I PERO MILUTINA TESLE Predhodni nastavci

Diploma Franja Josifa Milutinu Tesli

1. Koreni od Draganića

Porodi?no ime Tesle bilo Dragani?, tvrdi Džon O'Nil. Kolijevka mojih djedova - Kraljevina Srbija

Centar Gospića, nekada

2. Kadet neće u vojnike

 Zbog teške vojni?ke stege odlazi u bogosloviju. Upamtio sukob sa dedom posle "igre" sa satom

Milutin Tesla

3. Molba banu Jelačiću

 Senjski paroh tražio jednak položaj obe crkve. Srbi i Hrvati zajedno slavili Uskrs

Smiljan - crkva koje nema

4. Dar Marije Terezije

 Odobrenje za gradnju crkve u Smiljanu, na mestu starog hrama, stiglo iz Be?a. Nikolino ro?enje najavljeno s neba

Kuća Milutina Tesle u Gospiću

5. Regruti iz kolevke

 Nikola odmah po ro?enju upisan u Li?ku regimentu. U Smiljanu danas živi samo jedan Srbin

Mladi Nikola Tesla

6. Paroh na tuđem konju

 Nezaboravnu sliku Smiljana Nikola Tesla je ?itavog života nosio u sebi da bi je u devetoj deceniji života ispri?ao devoj?ici Poli Foti?

Nekad je tu bila gospićka crkva

7. Nikola neće mantiju

 Brigu o srpskim pravoslavnim školama vodila je posebna komisija u Be?u, koja je, izme?u ostalog, imala cilj da spre?i uticaj Rusije na srpski narod

Poroci mladog Nikole

8. Poroci mladog Nikole

 Zanemario studije i predao se kartanju i bilijaru. Prota preminuo posle sinovljevog proterivanja iz Maribora

Milutinova kćerka Angelina

9. Tumač i čuvar vere

 Negovao narodni jezik i uvek pisao ?irilicom. Nikola u?io ja?anje volje u o?evoj biblioteci

Najstarija Milutinova kćer Milka

10. Kolera prazni domove

 Dopisnik iz Like javlja o brojnim žrtvama zaraze. Malo koji ?inovnik ume srpski da se potpiše

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Gde slavite uskršnje praznike?