Feljton

Filozof u mantiji

 Savremenici su hvalili protu Milutina kao dobrog propovednika. Veliki nau?nik od ku?e poneo pravoslavni duh


KRST I PERO MILUTINA TESLE Predhodni nastavci

Diploma Franja Josifa Milutinu Tesli

1. Koreni od Draganića

Porodi?no ime Tesle bilo Dragani?, tvrdi Džon O'Nil. Kolijevka mojih djedova - Kraljevina Srbija

Centar Gospića, nekada

2. Kadet neće u vojnike

 Zbog teške vojni?ke stege odlazi u bogosloviju. Upamtio sukob sa dedom posle "igre" sa satom

Milutin Tesla

3. Molba banu Jelačiću

 Senjski paroh tražio jednak položaj obe crkve. Srbi i Hrvati zajedno slavili Uskrs

Smiljan - crkva koje nema

4. Dar Marije Terezije

 Odobrenje za gradnju crkve u Smiljanu, na mestu starog hrama, stiglo iz Be?a. Nikolino ro?enje najavljeno s neba

Kuća Milutina Tesle u Gospiću

5. Regruti iz kolevke

 Nikola odmah po ro?enju upisan u Li?ku regimentu. U Smiljanu danas živi samo jedan Srbin

Mladi Nikola Tesla

6. Paroh na tuđem konju

 Nezaboravnu sliku Smiljana Nikola Tesla je ?itavog života nosio u sebi da bi je u devetoj deceniji života ispri?ao devoj?ici Poli Foti?

Nekad je tu bila gospićka crkva

7. Nikola neće mantiju

 Brigu o srpskim pravoslavnim školama vodila je posebna komisija u Be?u, koja je, izme?u ostalog, imala cilj da spre?i uticaj Rusije na srpski narod

Poroci mladog Nikole

8. Poroci mladog Nikole

 Zanemario studije i predao se kartanju i bilijaru. Prota preminuo posle sinovljevog proterivanja iz Maribora

Milutinova kćerka Angelina

9. Tumač i čuvar vere

 Negovao narodni jezik i uvek pisao ?irilicom. Nikola u?io ja?anje volje u o?evoj biblioteci

Najstarija Milutinova kćer Milka

10. Kolera prazni domove

 Dopisnik iz Like javlja o brojnim žrtvama zaraze. Malo koji ?inovnik ume srpski da se potpiše

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li mislite da će produženje raspusta za nedelju dana usporiti epidemiju gripa?