Feljton

Zorba i hunta

 Moj intervju ameri?koj nacionalnoj TV mreži, u kome sam poru?ila Amerikancima da ne letuju u Gr?koj ako ne žele da podupru njenu fašisti?ku vladu, izazvao je burne reakcije


ROĐENA KAO GRKINJA Predhodni nastavci

Moj deda Spiros

1. Moj deda Spiros

 Nije mi dozvoljeno da se vratim u Gr?ku. Zato pišem ovu knjigu - ovako Melina Merkuri po?inje potresnu biografiju "Ro?ena kao Grkinja"

Jači od kralja

2. Jači od kralja

 Vlade su stupale na vlast i padale, kraljevi su dolazili i odlazili, ali je vlast mog dede nepomu?eno trajala. Mrzela sam podelu društva na klase

Melina kao Elizabet Lip u filmu ”Topkapi”

3. Prkos u baru

 U bar su ušla trojica esesovaca s nema?kim ov?arom. Aleksis je po?eo da zadirkuje psa, obra?aju?i mu se na nema?kom

Greta Garbo

4. Očarana Gretom

Na ostrvo Speces pristala je jahta na kojoj je bila Greta Garbo. Volela sam je otkad znam za sebe. Garbo je bila prava esencija seksa

Atina je pala u ruke pukovnika

5. Veze u prekidu

Diktatura uvedena uz pomo? Amerike. Svi koji mogu da organizuju otpor ili su u zatvoru, ili se kriju

Andreas Papandreu

6. Zemlja u haosu

 Pu?isti preko no?i zaveli teror. Tokom no?i uhapšeno je 10.000 ljudi. Naravno, Andreas Papandreu bio je me?u prvima. Izvukli su ga silom iz ku?e i odveli ga

Kralj Konstantin

7. Život u strahu

 Pukovnici pu?isti dobro su procenili kralja Konstantina. Odmah je ustuknuo. Komanda mornarice i vazduhoplovstva bila je spremna da uzvrati napad. Hunta izvršila surovu ?istku u vojsci

Piter Ustinov, Melina i Maksimilijan Šel

8. Okovi sve jači

 Za mene je predstavljalo agoniju da budem odse?ena, da budem tako daleko, da se ose?am tako bespomo?no. Hunta pokušala da me iskoristi

Melina u ”Topkapiju”

9. Rat pukovnicima

 Pu?isti su bili trojka jeftinih Hitlera. Pre 21. aprila 1967, kao i ve?ina Grka, nikad nisam ?ula za njihova imena

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li dovoljno i na pravi način odajemo počast herojima Drugog svetskog rata?