Feljton

Bombe argument sile

 Mi Srbi se žrtvujemo danas za budu?u Evropu i novu Srbiju. Ulaskom u NATO prodali su dušu ?avolu


DANI, SEĆANJA Predhodni nastavci

Papa Jovan Pavle II i Patrijarh Pavle

1. Gresi Svete Stolice

 Beatifikacija Stepinca glogov kolac u zajedni?ku budu?nost

Srpska patrijaršija u Beogradu

2. Mržnja muti razum

 Misionari ne mogu da shvate da je na Balkanu mržnja ja?a od razuma

Vatikan

3. Diktat američke sile

 Ameri?koj sili mo?i ?e da se suprotstavi samo Kina, ali kada? Rusija plovi u ameri?kim vodama i svojoj destrukciji

Odlazak Srba iz Srpske Krajine

4. Egzodus pred Olujom

 Tu?man je imao ameri?ku zaštitu, nema?ki blagoslov, islamski novac i nemo? Rusije

Knin: Prognan srpski živalj

5. Ispunjen “povijesni” san

 Brutalnost kojom su prognani Srbi svedo?i o slepoj mržnji. Srpski narod bez ikakve zaštite u svetu

Patrijarh Pavle

6. Poruke patrijarha Pavla

 Prvi ?ovek SPC traži da ostanemo ljudi, ?ak i po cenu da postanemo žrtve

Slika novog sveta

7. Slika novog sveta

 Prihvatanje ameri?kih uslova pitanje je života i smrti - Nora Timofejevi?

Radovanu spasa nema

8. Radovanu spasa nema

 Om?a oko Karadži?a se steže, a život u ilegali nema budu?nosti. Srpski narod nema svoj politi?ki program

Srpska akademija nauka i umetnosti

9. Bolno pitanje Kosmeta

Aleksandar Despi? najavljuje kapitulaciju pred albanskim zahtevima. Amerikanci u?vrš?uju svoje prisustvo na Kosovu

Dejan Medaković

10. Poraz kao pobeda

Užasavam se vesti koje naše poraze pokušavaju da objasne kao pobede. Kad smo izgubili državu, svet nas je otpisao

Latinka Perović

11. Soroš skuplja “dokaze”

Soroš finansira knjigu koja ?e optužiti Srbe za gra?anski rat u Jugoslaviji. Obra?un Latinke Perovi? sa delom srpske inteligencije

Visoka cena raspada Jugoslavije

12. Veliki korak nazad

 Razbijanje Jugoslavije neminovno vodi u diktat velikih i mo?nih sila. Šta je govorio Stepinac o nakaznoj NDH

Srbija svojoj sudbini

13. Srbija svojoj sudbini

 U krizi raspolutili smo srca, polovinu Moskvi drugu polovinu Londonu. Šiptari pokazuju nadmo? nad državom koja se ne brani

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li dovoljno i na pravi način odajemo počast herojima Drugog svetskog rata?