Feljton

Mudrost seljaka

Sasvim je razumljiva ponositost celog bratstva Kosov?i?, zbog toga što su visokog porekla od Grlice, udovice kosovskog junaka. Potomci Grli?ini s mnogo duhovnih radosti


DUGA LOZA NEMANJIĆA Predhodni nastavci

Amanet: Petar Petrović Njegoš

1. Sanjali pretke

 Snažna azijska najezda izazvala je kretanja stanovništva na Balkanskom poluostrvu, a time i velike etnografske poreme?aje. Veliko iseljavanje posle rata u Bosni

Sveti Sava

2. Borbeni Dinarci

 ?uvaju?i svoju individualnost, veliki deo naroda sklonio se u nepristupa?ne “Dinarske planine” ili “Dinarske alpe”. Na trome?i novo mati?no jezgro

Sveti arhanđel Mihailo

3. Rod od Kosova

 Po predanju oni su jedno s Nemanji?ima, koji su slavili Svetog aran?ela, istu slavu koju slave Vasojevi?i. Stari Vasojevi?i održali “?istu krv”

Marko Miljanov

4. Beg od Turaka

 Prema albanskom predanju, trojica bra?e su u gustim borovim šumama Komova naišli na starca sa dugom bradom i snežno belom kosom, koji se, kle?e?i na kolenima, molio Bogu

Simo Milutinović

5. Krenuli iz Župe

 U plemenu Bratonoži?i održano je predanje o pretku Bratonogu da je od unuka despota ?ur?a Brankovi?a, a po drugom da je bio brat one trojice od kojih su Vasojevi?i, Ozrini?i i Piperi

Vuk Karadžić

6. Udarali u gusle

Sakupljaju?i narodne pesme po narodu, Vuk Karadži? je ponekad beležio podatke o svojim sakuplja?ima i guslarima od kojih je pesma zapisana. Trebješani su se iselili u Rusiju 1814.

Manastir Morača

7. Pleme se rasulo

Od roda Nikšinog, Vojinovi?i vele da i oni vode poreklo. Nikšini potomci stigli i do Rusije

Miloš Obrenović

8. Dete iz kopriva

 Iseljavanje Nikši?a teklo je preko Bosne, Severne Dalmacije, Like i Banije, ?ak do Slovena?kih alpa. Miloševa ljuba rodila pretka Koprivica

Car Dušan

9. Darovi od cara

 MRNjAV?EVI?I su poznata srednjovekovna porodica, opevana u celom ciklusu narodnih pesama. Od Mrnjav?evi?a je kralj Vukašin, otac Kralja Marka, u narodnim pesmama opevanog Kraljevi?a Marka, o kome postoji obimna literatura.

Mehmed-paša Sokolović

10. Vezir darivao

 PRI?A o Grubi i njenom mužu Mrnji, ocu Mrnjav?evi?a, menja se od kraja do kraja uglavnom u sitnijim detaljima. Sokolovi?i tvrde da su od kralja Vladislava

Sveti Stevan

11. Nemanjin biskup

 U predanjima se pominje ?ur?e Mrnjav?evi?, praunuk Vukašinova brata Gojka, od koga su i Ku?i, prema dr Jovanu Erdeljanovi?u. Ivan Tomko Mrnjav?i? znao svoje poreklo

Kosovčići su krenuli sa Durmitora

12. Megdan za cara

 Pod vrhom Durmitora u Drobnjacima, žive Kosov?i?i, bratstvo koje slavi Svetog Savu. Oni su se kasnije iseljavali po svoj Bosni i Hercegovini i Šumadiji. Vu?ur oružjem zaslužio zemlju u Gackom polju

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Šta mislite, zašto mladi u našoj zemlji više nego u Evropi dugo ostaju u zajednici sa roditeljima?