Feljton

Tajna do kraja

Sanjano leto nije do?ekala 1945. godine. Osta?e zanavek tajna zašto je Milena tog 5. marta uzela pilule za spavanje


VENERA SA LAMPOM - M. P. BARILI Predhodni nastavci

Rodna kuća u Požarevcu

1. Pesma u slikama

Proti?e jedan vek od njenog ro?enja, a Milena - taj zvu?no-svetlosni slap glasova u kojem dominiraju srebrnasti vokali, opet i neprekidno se name?e našim ?ulima

Bruno Barili

2. Ponosni otac

 Bruno Barili je živeo za pozorište. Silovitu i neukrotivu prirodu Bruna Barilija nije mogla ni htela da sputa Danica Pavlovi?

Autoportret iz 1929.

3. Daleko od sreće

 Period 1922-1926. godine je obeležen uporednim školovanjem na Umetni?koj školi i u nižoj gimnaziji, te Milena sa šesnaest godina završava obe škole i po?inje svoj umetni?ko-tragala?ki posao

”Dama sa petrolejkom” (1935)

4. Rušila barijere

 Akademija u Minhenu “reakcionarna tvr?ava”. Milenine slike iz tog perioda 1926-1928. odlikuje modernizovani akademizam koji mora da se menja i prilago?ava

Autoportret sa štitom i orlom

5. Kapija za svet

 Pohvale posle prve izložbe u Beogradu. Pesnik Gustav Krklec govori o “naro?itoj umetni?koj duši: ženskoj, dekorativnoj i suptilnoj”

Autoportret sa strelcem (1936)

6. Damari Pariza

 Prva samostalna pariska izložba u galeriji "Jeune Europe" je bila prekretnica u njenom umetni?kom razvoju i afirmaciji. Rodio se slikar blagih snova i nemira

7. Vrh u Veneciji

 Blistaju slike usnule i nadrealne lepote

8. Buđenje žudnje

 Boti?eli je privukao jedinstvenom poezijom

Igračica sa velom (1939)

9. Beg iz Evrope

 Zbog prete?e ratne oluje prodala sliku i kupila kartu za Ameriku. Ponela je zgusnite emocije koje ?e se izraziti i zablistati na njenim slikama

Ženski akt i zmaj

10. Nalik na sliku

 Za jednu no? osvojila umetni?ki svet. U dugim no?ima prekookeanske plovidbe smenjuju se strepnje od onoga šta je o?ekuje, neizvesnosti izazova i svetlosnih treptaja slika i uspomena iz parijskih dana

Madona iz 1936.

11. Noć bez kraja

 Milena je najradije pisala na španskom jeziku, mada su njene prve pesme, a bio je to ciklus od pet pesama, objavljene na italijanskom. San pretakala iz poezije na platno

Beda zapretila

12. Beda zapretila

 Kasna jesen i zima te godine 1939. nisu bili ni toplinom ni predusretljivoš?u naklonjeni Mileni. Slikala reklame da bi preživela

Na otvaranju izložbe 1943.

13. Oficir i dama

 Krajem 1943. godine Milena Pavlovi? Barili udaje se za Roberta Tomasa Astora Goslena, koji je za vreme rata bio oficir avijacije. Brak sa Goslenom trajao kratko

Sa pismom i gitarom

14. Otišla u snu

Posle pada sa konja, Milena je bila pet meseci u gipsu. Muža zatekla u krevetu sa njegovom majkom

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti