Feljton

Sekao pogledom

Srpski vlastelin Ljutica Bogdan, snažan i srdit, oštar i prek, silovit i nepopustljiv, durljiv i nabrecit, pršljiv i nabusit, zarekao se da se ne?e oženiti drugom ve? belom vilom


VILE SNA I JAVE Predhodni nastavci

I bistre i lepe

1. I bistre i lepe

 Vile su, verovatno, naša najpoznatija i najpopularnija mitska bi?a. Nema ?eljadeta da za njih ?ulo nije. Najviše ih mame i traže pesnici

Molba po Bogu

2. Molba po Bogu

 Ko nabasa na vilište pa ga ne prepozna i u njega stupi ?esto se razboli i ljuto nastrada. Onda pomo?, hteo ne hteo, ište od ?uvarice tajni narodnih basama

Vrata od zlata

3. Vrata od zlata

 Kad vila uzme grad graditi, to je stati pa gledati. Ako to još ?ini kakva dobra, bela vila oblakinja, koja je vazda negde izme?u neba i zemlje, prizor mora biti veli?anstven. Beli vilin grad, mirisan, ?edan i ?ist

Blaga reč pomaže

4. Blaga reč pomaže

 Bjele vile po svemu su lepe. Ogrnute su mekim i lakim belim vazdušasto svilenim plaštom. Zlatnu kosu raspletenu nose dugu i maznu, lice im je divno, rumeno kao slatka?a jabuka. Bjela vila ima manu - magare?e noge

5. Sjajne kao Sunce

 Brodarice su krupne i božanstveno lepe, jedino su u licu ble?e nego ine. Sjajne kao sunce, raspletenih kosa niz ple?a puštenih, gole kao od majke ro?ene, oven?ane zelenilom i cve?em, samo su košuljom providnom i tananom ogrnute, te se bosonoge še?u.

6. Jezero isušili

 Srpska bruka i dika, Kraljevi?u Marko, tutnjao je, skitao i lutao ?itav svoj vek. Možda i dva ili tri života.

7. Dižu iz mrtvih

 Vile su znalci i prvaci medicinske veštine. Izumiteljice lekova

8. Kao carska kćer

 Danica je možda vila, možda im je samo posestrima nastala od devojke poginule u svatovima

Junak i ljudina

9. Junak i ljudina

 Zmaj Ognjeni Vuk spada me?u one sre?ne srpske junake, ro?ene iz goleme i žestoke ljubavi zmaja s vilom ili kakvom ženom lepoticom

10. Zauvek zagrljeni

 U davna, lako zaboravljena vremena, ukraj reke Resave življaše nekakav vilenjak sa magi?nom sviralom

11. Dalje od gvožđa

 Od gvož?a se pravi oružje. Zbog toga vile ne vole gvož?e ni spominjati

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Šta mislite, zašto mladi u našoj zemlji više nego u Evropi dugo ostaju u zajednici sa roditeljima?