Feljton

Kula od lobanja

 Turci su zaveli strahovit teror nad srpskim stanovništvom, ne samo u Nišu i oko niške varoši, ve? na celom jugu. Za svaku srpsku glavu pla?ano je 25 groša


ČEGAR - 200 GODINA Predhodni nastavci

Odlučno na Turke

1. Odlučno na Turke

 Oslobo?enje Niša u ustani?kim planovima bio je jedan od najbitnijih ciljeva obnove srpske države. Srbima stiglo 1.000 pušaka od Rusa

Poguban plan

2. Poguban plan

 Kad je usvojena jednoglasna odluka da se krene u napade na Turke, odmah se nametalo i pitanje - ko i kako bi trebalo te atake da izvodi. Vožd je želeo "?etni?ku vojnu"

Krenuli i bećari

3. Krenuli i bećari

 Za glavnokomanduju?eg za napad na Niš odre?en je Miloje Petrovi?, a sa njim polaze i mlavski vojvoda - Paulj Mateji?, zatim para?inski - Ilija Barjaktarevi?, Stevan Sin?eli? i Petar Teodorovi? Dobrnjac, kome se kod Niša pridružuje i Hajduk Veljko Petrovi?

Svađa vojvoda

4. Svađa vojvoda

Tradicionalna srpska nesloga ubrzo je izašla na videlo i pratila je, sve vreme, ustanike ulogorene oko niške varoši. I gradnja šan?eva bez dogovora

Lubenica puna olova

5. Lubenica puna olova

 Najistureniji šanac nalazio se na brdu ?egar, nedaleko od sela Kamenice, severoisto?no - do Niša i to najvažnije strateško mesto pripalo je Stevanu Sin?eli?u i njemu vernim Resavcima. Turci nisu uspeli da uplaše Resavce

6. Sukob pobratima

 Nikola Aran?elovi? u tekstu "Strategijski zna?aj Niša" ?ak i dramaturški, do detalja, opisuje Sin?eli?evu naredbu

Turci ispred Gurgusovca (Knjaževca)

7. Vezir šalje pojačanje

 Malobrojni i uspani?eni Turci u Nišu, zbog prisustva relativno nadmo?ne srpske vojske, tražili su pomo? na sve ?etiri strane sveta. Lukavstva niškog paše

Ćele Kula

8. Šanac na udaru

 O držanju Rusa zna se sve! Ono što je posebno zanimljivo - njihovo napredovanje bilo je zaustavljeno baš u momentu kada su se srpski ustanici oko Niša spremali na odsudnu bitku

Poslednji čin boja na Čegru

9. Let u večnost

 Turci su u odsudan napad krenuli u sredu - 19. maja 1809. godine po starom kalendaru. Od Resavaca ostao knežev seiz

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li se lečite na svoju ruku?