Feljton

Zvona Hilandara

Preminula je iznenada 11. novembra 1405. godine. U troparu službe opevan deo života kneginje Milice


VLADARKA I SVETITELJKA KNEGINJA MILICA Predhodni nastavci

1. Od roda Nemanjića

Kneginja Milica Hrebeljanovi? je ro?ena oko 1335. godine, a ?erka je kneza Vratka, potomka Nemanji?a. Vukan Nemanji?, sin velikog župana Nemanje, koji je vladao Dukljom, imao je sinove ?ur?a, Stefana i Dimitrija - Davida

Raskoš na dvoru

2. Raskoš na dvoru

Kruševac je postao centar države u kojoj je cvetala privreda, a dvor je prosto blistao

U službi Turaka

3. U službi Turaka

Mladost despota Stefana Lazarevi?a nije bila laka. Kao de?ak je video slom srpske države, poraz i tragi?nu o?evu smrt. Ubrzo posle toga, kao mladi? od 17 godina, morao je da prihvati upravljanje državom i to u veoma teško i izuzetno komplikovano vreme

Mari monaška odora

4. Mari monaška odora

Najve?i deo Vukovih poseda, Bajazit je dao despotu Stefanu Lazarevi?u, verovatno zbog njegovih zasluga u nikopoljskoj bici

Opčinila Mlečane

5. Opčinila Mlečane

Jela Stracimirovi? je uspela da sa?uva Zetu. Bila je lepa žena, veoma obrazovana i spadala u red najomiljenijih žena iz srpskog vladarskog roda

Olivera u haremu

6. Olivera u haremu

Uti?u?i na Bajazita pomagala je Srbiji. Tatarski kan je prihvatio otkup za Oliveru

7. Crni Vidovdan

Vest o tragediji na Kosovu, teška mora je pritisla Srbiju. Kneginja je brinula za
srpski narod i svoju decu

8. Vazali Osmanlija

Srbi su pla?ali danak i davali pomo?nu vojsku. Telo kneza Lazara je preneto u Ravanicu. Sultan Bajazit je dugo bio uzdržan, ostavivši Srbiju jedno vreme na miru

U slavu junaka

9. U slavu junaka

Lazarev kult stvarali su crkva, Milica i njen sin. Ljubostinja je najve?e ktitorsko delo kneginje

Dočekala sina

10. Dočekala sina

Stefan je ratovao, a Milica ?uvala Srbiju. Knez Stefan je odmalena bio svestan snage Turaka

Na svadbi i car

11. Na svadbi i car

Nema?ki car provodadžija ?ur?evoj unuci. Kneginja Milica je spre?ila prolivanje bratske krvi

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti