Feljton

Nosio teško breme života

Kada bismo se sahranjivali uspravno, ti bi bio jedan od prvih koji je to zaslužio, poru?io je Be?kovi? na oproštaju. Utrkivanje izdava?a sa zapada za “Derviša”


KORENI HRASTA - MEŠA SELIMOVIĆ Predhodni nastavci

1. Mališa tuzlanske mahale

Tu ?e ?uti i prve pri?e o svom poreklu i one ?e se duboko urezati u njegovo pam?enje. Zmaj pesnik doma?e idile, a Jakši? nagonski boem

2. U lancima 42 dana

Krajem avgusta 1942. ustaše u porodi?noj ku?i uhapsile Mešu i njegovog mla?eg brata i sestru. Slede?e godine Meša odlazi u partizane

3. Brat platio glavom

Šefkija Selimovi? je streljan zato što je uzeo krevet, ormar i stolicu iz zaplenjene neprijateljske imovine. Napuštena žena svog muža Mešu optužuje

4. Pisac sa pečatom

Primljen je u Savez književnika Jugoslavije 1949. jer “iako nije napisao mnogo, dela odaju dobrog pripoveda?a”. U bogatom jeziku izbegavao je turcizme

5. Profesor bez posla

Nije prošao reizbor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu . Vreme retkih pohvala velikom piscu

6. Vlast piscu ne veruje

Bosanske vlasti nisu mnogo marile za Mešu, pa je sveden na ono što je bio i pre rata - mladi profesor. ?opi?: Nisam naro?ito poželjan u Bosni

7. Levica kao sudbina

Pisci su dio socijalizma, a socijalizam je njihova sudbina, poru?uje Meša. Kratko na ?elu Saveza književnika Jugoslavije

8. I ljubav i tragedija

Završio je rukopis “Derviš i smrt”, sklopio papire i na par?etu hartije jednostavno napisao posvetu - Darki. Bravo Meša, poru?io je ?osi? iz Beograda

9. Srećan sa “Dervišom“

Rekao bih da je „Derviš i smrt“ moje najpotpunije i najiskrenije djelo. NIN-ova nagrada za roman godine 1967

10. Ni dinar za hleb

Kazivanja o neprilikama u kojima je živeo, o teške tri godine bez posla, mnoge Sarajlije su nazivale „Mešinim pasjalucima“. Laskale su mu pri?e o predlogu da bude ambasador

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Gde slavite uskršnje praznike?