Feljton

Palanka, mali raj

Spisateljica impresionirana malim gradovima, pre svega duhom, šarmom i ritmom Smederevske Palanke. Došljaci najve?i kritizeri glavnog grada


MIR JAM - PERO PUNO LJUBAVI Predhodni nastavci

1. Dece nikad dosta

Milica Jakovljevi? ro?ena je u Jagodini a detinjstvo provela u Kragujevcu gde je završila U?iteljsku školu. Stevan Jakovljevi? u „Trilogiji“ pominje sestru

2. Vaskrs mog detinjstva

Slike porodi?nog života oplemenjene hriš?anskim obi?ajima. Na presto Srbije doveden 13-godišnji Milan Obrenovi?

3. Milica jedna u majke

Savremenici pamte da je bila jedna od najlepših u gradu. Kragujevac je izgubio izgled turske kasabe

4. Bajka ispod Rtnja

Pri?a o siromašnoj devojci i strancima o?aranim njenom lepotom. U Krivom Viru Milica je u?iteljovala sedam godina

5. “Novosti” prvi ispit

Milica je novinarstvo zapo?ela u listu “Novosti”, odakle prelazi u “Štampu”, a ime sti?e u ”Ilustracijama”

6. Nevesta bira manu!

Nuši? verenici ponudio da odabere jednu od tri mane budu?eg supruga: pijanstvo, kocku ili neverstvo

7. Berlin uoči oluje

Impresije glumice Ljubinke Bobi? iz predhitlerovske Nema?ke. Posle sva?e iz Mili?ine ku?e poletele ?aše i šerpe

8. Strast iza scene

Desetogodišnja veza spisateljice i poznatog glumca Božidara - Bože Nikoli?a daleko od o?iju javnosti

9. Device bez zaštite

Kako sa?uvati devoja?ku ?ast, bila je tema koja je okupirala ondašnje devojke, ali i književnicu

10. Korpa ljubavi bivšoj

 Kako su Boži Nikoli?u prestale da stižu crvene ruže. Tiho, bez buke, ljubav glumca i spisateljice se ugasila

11. Brak kao luksuz

Milica se nije udavala jer joj to nisu dozvoljavale profesionalne obaveze - svakog dana 60 kucanih strana. Sama je pisala da je “ven?ana za svoj posao”

12. Honorar kanta masti

U teškim godinama autorska prava su prodavana za kantu masti. Krajem tridesetih Mir Jam je bila naj?itanija književnica

13. Gresi nove vlasti

Milica nije bila jedina koja je ba?ena na gomilu “buržoaskog ?ubreta”, ali je u toj gomili i ostala kao “saradnik okupatora”

14. Devojke u šinjelu

Na ulicama su se pojavile ?udne heroine, imitatorke partizanki, u izgužvanim pantalonama i prašnjavim ?izmama

15. Osam godina samoće

Povu?ena u osamu, Milica za osam godina nije napisala nijedan tekst. Etiketa
partijskih aparat?ika nije izbledela ni danas

16. Šamari zbog “orla“

Štampanje romana „Ranjeni orao“ izazvalo oštre reakcije Konferencije žena. Drama ili komedija kratkog veka u Ateljeu 212

17. Cure vole oficire

 Momci u uniformama su bili dobre prilike, a piloti naro?ito. Prvi nastavak "Ranjenog orla" za Boži? 1940.

18. Let hrabrih orlova

U prole?e 41. uzlete?e naši hrabri piloti, nemo?ni protiv „štuka“. Nisam ja Danijel Darije da delim autograme

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Gde slavite uskršnje praznike?