Feljton

Ceo narod bio vojska

Dr Petar Opa?i?: Put spasenja države i vojske, a ne nacionalno samoubistvo. U Prvom svetskom ratu Srbija je izgubila 1.247.000 stanovnika. Sramno nisko ratno obešte?enje. U 30 logora u Austrougarskoj zato?eno oko 95.000 srpskih vojnika


POLEMIKE O SOLUNSKOM FRONTU Predhodni nastavci

1. Golgota bila jedini put

Milovan Vitezovi? povodom ?osi?evih stavova o Prvom svetskom ratu: Solunski front istorijska tragedija srpskog naroda i njegov epski podvig

2. Nismo imali prave saveznike

 Saveznici nisu Srbiji priznavali status savezni?ke zemlje sve do poslednjeg pucnja u Prvom svetskom ratu

3. Izbegnut je novi Kosovski boj

Dr Petar Opa?i? povodom stavova Dobrice ?osi?a o Solunskom frontu: Odluka da srpska vojska krene preko zavejane Albanije ka Jadranu bila je dalekosežna a ne samoubila?ka

4. Zašto slavimo vreme smrti

Dr Radoš Ljuši? povodom stavova Dobrice ?osi?a o Solunskom frontu: Iako smo u ratovima bili pobednici, rasturili smo i svoju naciju i svoju državu. Srbi su narod velikih pobeda i još ve?ih poraza

5. Istina mora na videlo

Dr Mom?ilo Pavlovi? povodom stavova Dobrice ?osi?a o Solunskom frontu: Za sve udese i sva zla koja smo doživeli u istoriji, za poraz krajem 20. veka, moramo utvrditi ne samo tu?u, nego i svoju krivicu

6. Grešnik ubija istinu

Vuk Draškovi?: torpedovanje ”la?e francuske”: Da je ?osi? tada, 1915. godine, bio “otac nacije” da li bi se odrekao državnog imanja u zamenu za prokletstvo otimanja tu?eg?

7. Dugo oklevanje srpskih saveznika

Istori?ar Dragoljub Živojinovi?: pozadina Solunskog fronta. Odsustvo odlu?nosti i jasne vizije velikih sila doveli su do teškog poraza savezni?ke politike na Balkanu. Za Francusku i Englesku balkansko ratište nije bilo privla?no

8. Srbi su bili topovsko meso

Istori?ar Dragoljub Živojinovi?: politi?ke, diplomatske i vojne pozadine otvaranja Solunskog fronta. Komandanti savezni?kih armija zahtevali su da srpski vojnik mora da snosi najve?i teret borbe. Srbija je samo prividno imala mo?ne saveznike

9. Mali na lomači velikog rata

Istori?ar Dragoljub Živojinovi?: politi?ke, diplomatske i vojne pozadine otvaranja Solunskog fronta. Sve do pred kraj Prvog svetskog rata Francuska i Engleska bile protiv rasturanja Habzburške monarhije. Ratni trijumf Srbije otvorio put ka stvaranju Jugoslavije

10. Stigli tamo gde smo bili

Dr Mom?ilo Pavlovi? povodom stavova Dobrice ?osi?a o Solunskom frontu: Srušene su u dvadesetom veku i Jugoslavija i Srbija, a srpski narod danas je dezintegrisaniji više od bilo kog drugog naroda na Balkanu

11. Velike i skupe greške srpske elite

Reagovanje ?italaca „Ve?ernjih novosti“ na feljton o Solunskom frontu i stavove Dobrice ?osi?a: Nezrele želje kralja Aleksandra i Nikole Paši?a Srbi su platili masovnim žrtvama

12. Narod je uvek preči od države

Reagovanja ?italaca ”Ve?ernjih novosti” na feljton o Solunskom frontu i stavove Dobrice ?osi?a: Da smo imali više mudrih i poštenih glava na ?elu Srbije sa?uvali bismo narod od pogroma, bolesti i umiranja

13. Istorija rata ispod planine dokumenata

Akademik Milorad Ekme?i? o knjizi Dragoljuba Živojinovi?a ”Nevoljni ratnici”: Živojinovi? je otkrio novu gra?u o Solunskom frontu i uneo je u srpsku i svetsku nauku

14. Duboki ožiljci ratne drame

Dragoljub Stojadinovi? povodom stavova Dobrice ?osi?a o Solunskom frontu: Albanska golgota traumati?no je iskustvo, utkano u naše gene, ono je trusno uzdrmalo srpsku naciju

15. Krčma nasred puta

Radoslav Vojvodi? - zašto srpski narod još nije uspeo da se konstituiše: Žive?i na sredokra?i, i na Istoku i na Zapadu, nismo bili ni tamo, ni ovamo

16. Mišić ostao usamljen

Pukovnik Mi?a Živojinovi? - zašto se srpska vojska povla?ila preko Albanije: Kako je politika Paši?a i Aleksandra pobedila vojnu strategiju vojvode Miši?a

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li dovoljno i na pravi način odajemo počast herojima Drugog svetskog rata?