Feljton

Poharane riznice

Rodopovo zvono iz 15. veka, trenutno na izložbi posve?enoj Vizantiji u Londonu


PATRIJARŠIJA - TEMELjI SRPSKOG DUHA Predhodni nastavci

1. U središtu zemlje

Prvu i glavnu crkvu Sv. apostola podigao je arhiepiskop Arsenije na metohu Ži?e

2. Uzori sa istoka

Prva crkva u kompleksu Pe?ke patrijaršije sagra?ena je najverovatnije tokom tre?e decenije 13. veka po nalogu arhiepiskopa Arsenija, tada ži?kog igumana

3. Iz Siona u peć

Pe?ka patrijaršija je nastala sa jasno osmišljenim programom i ciljem. To pokazuje i fresko-slikarstvo prve ovde podignute crkve Sv. apostola - ?iji stratezi su bili najpre Sv. Sava, a potom njegovi naslednici na arhijerejskom tronu

4. Najlepše freske

Monumentalne zidne slike potvr?uju visok nivo epohe

5. Srbija dobija cara

Sv. Dimitrije je zidan od naizmeni?nih redova kamena i opeke što ukazuje da malterisanje fasada nije planirano

6. Danilova renesansa

Nikodima na arhijerejskom prestolu - u Pe?koj patrijaršiji - nasle?uje Danilo Drugi. Po uzoru na svoje prethodnike i on podiže crkvu

7. Čudo od priprate

U?eni Danilo bio i veliki prakti?ar. U njegovom radu posebno su došle do izražaja graditeljske sposobnosti a taj „zanat“ je „pekao“ i sposobnosti pokazao još prilikom izgradnje Banjske i De?ana

8. Bedem, zid, plot

Posle turskih osvajanja, život u Pe?koj patrijaršiji obnavlja se krajem 16. veka

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Šta mislite, zašto mladi u našoj zemlji više nego u Evropi dugo ostaju u zajednici sa roditeljima?