Feljton

Bolje bez vođe

Lenjin se vratio na posao pre nego što se oporavio od posledica atentata. Izgledao je loše, ali se niko nije usu?ivao da mu predloži da nastavi rehabilitaciju


ATENTAT NA LENJINA Predhodni nastavci

1. “Otrovali” metke

Atentat izvršen posle mitinga u zavodu, ispred službenog automobila. Lenjin i šofer nisu se složili ko je pucao, žena ili muškarac

2. Glavne mutivode

Komesar prepoznao atentatorku koju niko, pa ni on, nije video

3. Osveta studenta

Istog dana je pucano na Lenjina i šefa tajne policije Petrograda. Batulin se me?u 1. 500 sumnjivih duša opredelio za pravu

4. Usamljeni vođa

Zaprepaš?uje da vo?u Oktobarske revolucije, koji je uz to bio i šef države, niko nije do?ekao u zavodu "Miheljson". Da sve bude ?udnije, Lenjin je došao i bez li?nog obezbe?enja

5. Pucnji najavljeni

U rukama Jakova Mihailovi?a Sverdlova, nedou?enog ?oveka i bezose?ajnog zlikovca (uz Lenjina glavni projektant “crvenog terora”, koji ?e odneti na stotine hiljada života), bila je skoncentrisana ogromna vlast, a njegove ingerencije su se protezale i na politi?ku policiju, ?eku, u ?ijoj je nadležnosti bio i atentat na Lenjina

6. Sreća u nesreći

Metak je izva?en iz Lenjinovog tela tek posle njegove smrti

7. Zvanična mućka

Gra?anka Marija Popov dobila je penziju po izlasku iz zatvora

8. Život ili smrt

Družina je bila u dilemi, da li prvo ubiti Lenjina ili Trockog

9. Pucala dvojica

 Komisija ?eke je pronašla ?etiri ?aure razli?itog kalibra

10. Ostaci bez traga

 Fani Kaplan je ubijena 3. septembra, a njeno telo je spaljeno u buretu

11. Ratom na rat

Zašto je Sverdlov poverio egzekuciju jednom amateru kakav je bio Maljkov kada je imao na raspolaganju iskusni "odred smrti" pri ?eki, koji bi taj krvavi posao obavio i profesionalnije i diskretnije

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li se lečite na svoju ruku?