Feljton

Armija sa diplomom

Sa tradicijom dugom 200 godina, Univerzitet u Beogradu danas je vode?a institucija u našem regionu. U ovoj visokoškolskoj ustanovi trenutno studira oko 90.000 studenata, što je više nego na ostalih šest državnih zajedno


200 GODINA UNIVERZITETA Predhodni nastavci

1. Na dobro nacije

Dositej je u Nema?koj skinuo kalu?ersku ode?u i prihvatio krilaticu "prosvetom ka slobodi". On je ro?en 1739. godine u ?akovu, kao Dimitrije Obradovi?. Ostao je bez roditelja i školovali su ga ro?aci

2. Od Liceja - akademija

U?ilište je 1863. godine dobilo ime Velika škola, ali tek posle velikog natezanja oko naziva

3. Poštovana u Evropi

Više se trošilo na školovanje u svetu nego na Narodnu skupštinu

4. Ukaz kralja Petra

Zakonom iz 1905. nastavnici su slobodni u izlaganju nauke

5. Rudnici na dar

Izme?u dva svetska rata Beogradski univerzitet je bio me?u tri najbogatija u Evropi, a imovina se procenjivala na oko milijardu dolara

6. Škola u šest fakulteta

U periodu posle Drugog svetskog rata, izbore za rektore, prorektore, dekane i profesore obavljala je akademska zajednica, ali je postojao uticaj Komunisti?ke partije

7. Profesori za odstrel

Juna 1998. zakonom ukinuta akademska autonomija. Za vreme NATO bombardovanja nastava se odvijala redovno

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li dovoljno i na pravi način odajemo počast herojima Drugog svetskog rata?