Feljton

Potraga na tri fronta

Radovana su jurili po planinama i onda kada on tamo odavno nije bio. Tajne službe plele su mit o neuhvatljivom beguncu


RADOVAN KARADŽIĆ - OD MITA DO HAGA Predhodni nastavci

1. Sam svoj stražar!

Alternativnim identitetom Karadži? se oslobodio jataka i postao sigurniji. Da li se Radovan skrivao od tajnih službi ili su one skrivale njega

2. Zločin u 11 tačaka

Haška optužnica tereti bivšeg predsednika RS za najteža krivi?na dela. Uz Radovana Karadži?a u optužnici se kao saodgovorni navode Mom?ilo Krajišnik i Biljana Plavši?

3. Krivac na drugoj adresi

Akademik Kosta ?avoški: Zlo?ini pojedinaca ne mogu se pripisivati Radovanu Karadži?u. Mladi? je javno otkazao poslušnost Karadži?u

4. Neću da pogazim reč

Kako se Radovanova majka, devojka iz partizanske Male Moskve, udala za ?etnika. Radovanov otac Vuko bio je guslar na glasu

5. Otac na službenom putu

Radovan je imao pet godina kada mu je otac izašao iz zatvora. Tada ga je prvi put video

6. Na nišanu bosanske čaršije

Služba državne bezbednosti htela je od Radovana da napravi svog špijuna, ali je on to odbio. Radovan nije guslarski tip iako zna da gusla

7. Andrićeva zemlja čuda

Talas zaraznog secesionizma iz Slovenije i Hrvatske uzdrmao je prividno stabilne temelje centralne jugo-republike Bosne i Hercegovine. Hrvati zapo?inju da se politi?ki organizuju po nacionalnoj, odnosno verskoj osnovi

8. Svi Srbi - zajedno

Karadži? predložio ujedinjenje Republike Srpske sa Srbijom, Crnom Gorom i Krajinom

9. Krvavi čin bosanske drame

Za nepotpisivanje Vens-Ovenovog plana Miloševi? je okrivio ”tvrde bosanske glave”. Zašto je u Kninu blokirana ideja o ujedinjenju svih Srba

10. Država u mreži mafije

Biljana Plavši?: Radovan nije nikakav svetac, bogatio se na muci srpskog naroda

11. Hapšenje bilo zadnja briga

Ri?ard Holbruk nije imao cilj da Karadži?a pošalje u Hag, nego da ga ukloni s vlasti

12. Klinton protiv hapšenja

Predsednik SAD nije prihvatio Širakov predlog da Amerikanci sprovedu akciju hvatanja Karadži?a

13. Junak tamo gde ima gusala

General Mladi?: Mani se, Radovane, vojske, uzmi gusle i vodi svoju politiku. Ogor?ena bitka za prestiž izme?u Karadži?a i Mladi?a

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li se lečite na svoju ruku?