Feljton

Staro ime nećete menjati

Na zahtev demonstranata da se Beogradski univerzitet preimenuje u Crveni univerzitet "Karl Marks", Branko Peši? je rekao: Pa, to ni Staljin nije ?inio!


BEOGRADSKI JUN 1968. Predhodni nastavci

1. Tesno za studente i brigadiste

Demonstracije su izbile u Studentskom gradu u no?i izme?u drugog i tre?eg juna 1968. godine. Tre?eg juna otpo?eo je štrajk Beogradskog univerziteta

2. Policija blokira fakultete

Više od deset hiljada studenata i profesora 4. juna u?estvuje na zborovima demonstranata. Studentima zabranjen izlazak na ulice

3. Robespjer pod lipama

U Kapetan-Mišinom zdanju improvizuje se umetni?ki program. Studenti ovacijama pozdravljaju Stevu Žigona koji govori monolog iz "Dantonove smrti"

4. Strah od radničkog bunta

Svetozar Stojanovi?: Pred studentskim pokretom ispre?ila se državna i partijska birokratija, strepe?i od mogu?nosti da on postane detonator radni?ke pobune

5. Neprijatelj kao utvara

U reakcijama partijskih organa na studentske demonstracije primetni su znaci uzrujanosti i agresivnosti, kao da su dovedeni u pitanje opstanak društva, poretka i socijalizma

6. Studenti veruju samo Titu

Velike nade demonstranti su polagali u kontakt sa Titom. Tražili su da on do?e kod njih ili da njihovih stotinu predstavnika ode kod njega

7. Ko govori u ime radnika

Javnosti je nametnut utisak kako je radni?ka klasa najviše pogo?ena delovanjem studentskog pokreta, te da od njega brani svoje interese

8. Strah od odmazde režima

Studenti traže od vlasti garancije da represalija ne?e biti prema u?esnicima demonstracija, puštanje iz zatvora uhapšenih kolega i deblokadu fakulteta

9. TIto okončava štrajk

Posle Titovog govora, u kome je on pohvalio "zrelost naše omladine", studenti prekinuli štrajk. Titove re?i demonstranti primili kao podršku vlastitim idejama, stavovima i akcijama

10. Broz poteže batinu

Tito: Ta?no smo znali ko je bio protagonista studentskih nemira. To su pojedinci, nama tu?i ljudi. I šta smo uradili? Nismo makli nijednog ?oveka

11. Direktive za obračun

Posle Titovih govora po?inje žigosanje "frakcija", potera za "trockistima", sumnji?enje nepo?udnih za "petu kolonu", povici na truli liberalizam

12. U strahu od opozicije

Svaka ideja o stvaranju posebne politi?ke organizacije nespojiva s programom SKJ. Odba?ena mogu?nost da studentski pokret samostalno egzistira

13. Katanac na reč kritike

Glavna meta politi?kog udara bili su listovi "Student" i "Susret", kao matice "mutne vode" i zastupnici "opozicionarstva" i "nepatriotizma"

14. Režim uzvraća udarac

 Najteže posledice represije podneli studenti osu?eni na kaznu zatvora. “Grupa profesora“ Filozofskog fakulteta ozna?ena kao “glavni“ krivac

15. Ubijanja nije bilo

Nikola Bugar?i?: Policija nije pucala na studente, suprotstavila im se samo palicama. Lažu da sam komandovao: Pali! Ubij! Demonstranti igrali kako je Titu odgovaralo

16. Josip Broz je sve znao

Nikola Bugar?i?: O studentskim nemirima u Beogradu Tito je bio detaljno informisan na Brionima. Studentska pobuna nije bila samonikla, neko je iza scene njome rukovodio

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li koristite elektronske cigarete?