Feljton

Marks nije pop

Ve? prvog dana posle majske parade sastajao se Politbiro (najuže rukovodstvo Centralnog komiteta KPJ), da izvrši detaljnu analizu proteklih doga?aja i da o tome donese svoju politi?ku ocenu


TITOVE MAJSKE PARADE Predhodni nastavci

1. Smotra u opancima

U aprilu 1945. godine, u tri maha je razgovarano na sednicama Ministarskog saveta (vlade) o Prvom maju (na predlog Sindikata), da bi o tome 22. aprila bila doneta Uredba

2. Pozdrav kutlačom

Prvog maja, 1945. godine, ujutro, bili su postrojeni ešaloni. ?ekali su znak da krenu. Kolona se protezala od "Mostara" do blizu Terazija

3. U znaku vođe

Prvi maj 1946. godine proslavljen je u mirnijoj atmosferi, ali u još ve?oj narodnoj euforiji klicanja Titu i Partiji. Pored tribine je prošlo više od 200.000 pripadnika vojske i povorki gra?ana

4. Maršal u rukavicama

U maršalskoj uniformi i belim rukavicama, Tito je pozdravljao kolone svojih podanika

5. Crveni ritual

 Veli?anje lika i dela vo?e prerastalo u kolektivni zanos

6. Oda radu

Slovena?ke seljake su predvodili Šime Martinjak i Tone Sluga, žrtve austrijskog nacizma, iz sela Brnce. Bili su obu?eni u živopisnu narodnu nošnju. Uz ostale slovena?ke seljake klicali su "Tito - Kardelj!" i pevali slovena?ke narodne pesme

7. Železara na ramenima

Posle dve godine pauze, 1. maja 1948. godine, pored defilea civila, održana je i vojna parada. Njen komandant je bio general-lajtant Miloje Milojevi?

8. Slavlje bez domaćina

Majska slavlja 1949. i 1959, protekla su u znaku Partije, Tita, radnih uspeha i pobeda naših trudbenika i naših zbratimljenih naroda na putu izgradnje socijalizma

9. Ceo tramvaj – naš!

Maja 1951. godine prvi put su se na paradi detaljno predstavili i graditelji hidrocentrala - Mavrova, Glave Zete, Vinodola, Zvornika, Vlasine, Vuzenice

10. Tito na nebu

I slavlje koje je održano 1952. godine bilo je u znaku veli?anja li?nosti Josipa Broza. Tako na primer, po prvi put iznad grada leteli mlazni avioni koji su svojim poretkom ispisasli re?: "Tito"

11. Smotra zvanica

Vremenska prognoza za 1. 1953. godine nije predvi?ala sun?an dan. Tri dana pre parade padale su kiše. I organizatori slavlja i narod sa zebnjom su gledali i nebo

12. Korak po Daviču

Proslavu 1956. nisu mogle da umanje ni r?ave atmosferske prilike. Majsko slavlje osmislio Oskar Davi?o - po direktivi Partije

13. Poruke iz aviona

Uo?i praznika, davne 1957. godine, zadatak prakti?ara-agitatora, glasio je:
"Organizovati laku atletsku trku omladine od Slavije do Kelemegdana na kojoj treba da u?estvuje najmanje 10.000 trka?a

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li dovoljno i na pravi način odajemo počast herojima Drugog svetskog rata?