Feljton

Divne tihe noći

O Boži?u 1956. piše Mladenu Leskovcu: Lepo je živeti kad je svuda nemir


POSLEDNJE PUTOVANJE ISIDORE SEKULIĆ Predhodni nastavci

1. Tri ruska vojnika

Spazih kroz prozor kako baštenskom stazom dolaze tri krasnoarmejca, neobi?ni, umorni, bledi, u zavojima

2. Pisci bez hartije

Naro?ito je pomena dostojno da smo književnici bez hartije, pišemo na pole?ini starih rukopisa, pisama, makulature

3. Kandilo usred dana

Prilikom posete njenom domu, Miroslav Krleža primetio da joj je upaljeno kandilo usred dana

4. Dama u fijakeru

U Novom Sadu fijakerom kre?e prema stanici, a kad je htela da plati, ko?ijaš kaže: Platili su, gospoja

5. Smrt je ćutanje!

Jedva ?ekam da umrem, poverava se prijateljima, da se to svrši, da ostavim ovog Šelija i sve ostalo...Sve slabije vidi, a obraduju je ptice koje sle?u u njenu baštu, njihov crkvut je oraspoloži

6. Magika Badnje večeri

Sutra je Badnje ve?e, ja kao moji preci neznabošci iznosim na drum ve?eru kurjaku, piše Mladenu Leskovcu

7. Pesma mrtvim borcima

Priprema "Zapise o mome narodu", gde govori o srpskom ?oveku, u nemirnim i teškim godinama od Balkanskog do Drugog svetskog rata

8. Prometej sa Lovćena

Njegoš je u Crnoj Gori i u Srpstvu bio i ostao Prometej, i vatra bi trebalo da plamti i svetli na Lov?enu

9. Spalila gotovu knjigu

Posle partijskih kritika dela o Njegošu, Isidora se jadala da žele da je proglase za mra?njaka

10. Prijatelji i dušmani

U pismu pesniku Miodragu Pavlovi?u Isidora navodi da je to fragment iz pisama pisanih od ku?e u beli svet i iz bela sveta ku?i

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti