Feljton

Fišer je najveći

Nije bilo igra?a na svetu koji je bio toliko nadmo?an kao Bobi


SVETOZAR GLIGORIĆ - DŽENTLMEN ZA TABLOM Predhodni nastavci

1. Majstoru - ćevapi

Povodom ro?endana našeg šahovskog velikana Svetozara Gligori?a, u pan?eva?kom Domu vojske održan je pozivni turnir “Gligori?u s ljubavlju”. Odazvali su se najbolji srpski igra?i a prema ideji organizatora Miladina Mitrovi?a, u?estvovalo je 85 šahista ?ime su simboli?no naglašene Gligori?eve godine

2. Borac pete brigade

Vihor rata odvodi ga u Petu crnogorsku brigadu, ?iji je komesar bio Dragiša Ivanovi?, sa kojim je igrao šah u Beogradu

3. A muž - šahista

Supruga je tek posle turnira u Varšavi shvatila da sam i šahista

4. Zamka Najdorfa

Period od 1953. do 1959. godine smatra se zlatnim Gligori?evim vremenom koje karakteriše kontinuitet vrhunskih rezultata. I posle toga je pripadao svetskoj eliti, ali su oscilacije bile izraženije

5. Đerdan od medalja

Niska Gligori?evih olimpijskih odli?ja sadrži 12 bisera. U periodu 1950-1974., osvojio je jednu zlatnu, 6 srebrnih i 5 bronzanih ekipnih medalja. Na evropskim prvenstvima osvojio je 6 srebrnih i jednu bronzanu medalju

6. Prljavi dvoboj

Prihvata mesto arbitra u me?u izme?u Karpova i Kasparova, ali je zažalio jer se ni kriv ni dužan našao izme?u dve vatre

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Podržavate li inicijativu građana Kragujevca da trgovci i u vašem gradu nedeljom ne rade?