Feljton

Fišer je najveći

Nije bilo igra?a na svetu koji je bio toliko nadmo?an kao Bobi


SVETOZAR GLIGORIĆ - DŽENTLMEN ZA TABLOM Predhodni nastavci

1. Majstoru - ćevapi

Povodom ro?endana našeg šahovskog velikana Svetozara Gligori?a, u pan?eva?kom Domu vojske održan je pozivni turnir “Gligori?u s ljubavlju”. Odazvali su se najbolji srpski igra?i a prema ideji organizatora Miladina Mitrovi?a, u?estvovalo je 85 šahista ?ime su simboli?no naglašene Gligori?eve godine

2. Borac pete brigade

Vihor rata odvodi ga u Petu crnogorsku brigadu, ?iji je komesar bio Dragiša Ivanovi?, sa kojim je igrao šah u Beogradu

3. A muž - šahista

Supruga je tek posle turnira u Varšavi shvatila da sam i šahista

4. Zamka Najdorfa

Period od 1953. do 1959. godine smatra se zlatnim Gligori?evim vremenom koje karakteriše kontinuitet vrhunskih rezultata. I posle toga je pripadao svetskoj eliti, ali su oscilacije bile izraženije

5. Đerdan od medalja

Niska Gligori?evih olimpijskih odli?ja sadrži 12 bisera. U periodu 1950-1974., osvojio je jednu zlatnu, 6 srebrnih i 5 bronzanih ekipnih medalja. Na evropskim prvenstvima osvojio je 6 srebrnih i jednu bronzanu medalju

6. Prljavi dvoboj

Prihvata mesto arbitra u me?u izme?u Karpova i Kasparova, ali je zažalio jer se ni kriv ni dužan našao izme?u dve vatre

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li mislite da će produženje raspusta za nedelju dana usporiti epidemiju gripa?