Feljton

Presuda ustaša!

Šumanovi? je uhapšen 28. avgusta 1942. godine, a streljan slede?e no?i. Kratko ratovanje velikog srpskog slikara


TRAGIKA GENIJA IZ ŠIDA Predhodni nastavci

1. Vatra pijane lađe

U vremenu "neposredne ose?ajnosti" (drugi dolazak u Pariz, 1925-1928) jedan od najve?ih srpskih slikara 20. veka Sava Šumanovi? je skrenuo pažnju na sebe delom koje je kritika dizala u zvezde

2. Venčanja neće biti

Sava Šumanovi? je, prema beleškama njegovog pariskog druga, slikara Mom?ila Stevanovi?a ostavljao utisak "naglašene u?tivosti" kojom se ogra?ivao od intimnosti i svakog pokušaja da se zaviri u unutrašnjost njegove li?nosti

3. Slikam svoj svet

Polovinom novembra 1921. Sava Šumanovi? je u Umetni?kom paviljonu u Zagrebu priredio veliku izložbu, pedeset i jedno ulje, ?etiri akvarela, jedanaest crteža i ?etiri skice. Za razliku od izložbe pre odlaska u Pariz, kritika je ovu izložbu pre?utala

4. Povratak iz Pariza

Stalna potraga za originalnim slikarskim izrazom, umetni?ki sažetak u ime Save Šumanovi?a rekao je spiker u potresnom dokumentarnom filmu “Putevi” 1958. godine, koji je napravio Aleksandar - Saša Petrovi? za “Avala film”

5. Slikar uči agrar

Kada mu je 1937. umro otac, Sava preuzima brigu oko imanja, prou?avaju?i poljoprivredu. Šumanovi?: ?itav moj život u Parizu, bila je borba sa samim sobom

6. Beg u - samoću

Mu?an je bio nastavak oporavka Šumanovi?a u Šidu. Ose?ao se izgubljenim. Bolest nije dozvoljavala da ostvaruje svoje ideje i vizije

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li dovoljno i na pravi način odajemo počast herojima Drugog svetskog rata?