Feljton

Ukraden dragulj Bogorodice

Marta 1953. godine utvr?eno je da su na ikoni Bogorodice Filermoske svi dragulji na broju, pa i centralni, najvredniji.


TAJNA OSTROŠKOG BLAGA Predhodni nastavci

1. Dosije igumana Leontija

Šta se krije u dosijeu Službe državne bezbednosti Crne Gore o zbivanjima “zlog prole?a” 1941. godine? Krije li se u policijskom dosijeu i deli? istine o sudbini ogromnog blaga Jugoslavije

2. Straža neće zvona

Presko?ite jutros zvona i molitve, oprosti?e Bog i sveti Vasilije, da ne probudite njegovu svetlost kralja... Na “spomenici” kralj je zapisao: “Slava ti i milost Sveti Vasilije. U ovim teškim danima pomozi mojoj juna?koj vojsci i mom ljubljenom narodu. Petar”

3. Kralj poziva patrijarha

Na poziv Petra II, Gavrilo (Doži?) zahvaljuje kralju i poru?uje da ne može ostaviti narod na milost i nemilost nemilosrdnicima. To li je taj vlaški pop koji je objavio rat velikom Rajhu, besneo je jedan gestapovac

4. Sanduci puni - zlata!

U dve kolone, u Nikši? je dopremljeno 204 sanduka sa 10,2 tone zlata. U Kairo je preba?eno samo 18 kov?ega

5. Pećina sedam lopova

Tako je nazvana pe?ina ispod Trebjese, kod Nikši?a, u kojoj je po kapitulaciji Jugoslavije smeštena ogromna koli?ina papirnog novca iz narodne banke.

6. Tri kamiona zlata

Odlukom Narodne banke, 7. aprila 1941. godine u tri kamiona utovareno je 204 sanduka - sa 9,5 tona zlata - i otpremljeno put Nikši?a

7. Kafedžija otkrio rudnik

Iako je tajna bila dobro ?uvana, pred islednicima Ozne Petar Koprivica kona?no je progovorio i pokazao gde je zakopan sanduk sa 25 kilograma zlata

8. Iguman široke ruke

Po sopstvenom kazivanju i priznanju tokom višekratnih saslušanja, Leontije (Mitrovi?) je samo od ?ola ?urovi?a, poznatog nikši?kog stolara, dobio tri miliona dinara

9. Tri hrišćanske svetinje

U Ostrogu sa?uvane tri relikvije neprocenjive vrednosti: ikona Bogorodice Filermoske, ruka svetog Jovana Krstitelja i ?estica ?asnog krsta

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li dovoljno i na pravi način odajemo počast herojima Drugog svetskog rata?