Feljton

Zbogom, Jugoslavijo!

Onog dana kada je u Saveznoj skupštini izglasana Ustavna povelja, ugasilo se ime Jugoslavije.Nepune tri i po godine posle Povelje, otišla je u deponiju istorije i zajedni?ka država Srbija i Crna Gora .


STO GODINA SKUPŠTINE Predhodni nastavci

1. Kao skadar na Bojani

Trebalo je da pro?e skoro 30 godina od polaganja kamena temeljca do useljenja u monumentalnu zgradu parlamenta. Kralj Petar Prvi Kara?or?evi? postavio kamen temeljac zdanju, 27. avgusta 1907. godine

2. Strah od ukletog zdanja

Odugovla?enju radova dosta je doprineo kralj Aleksandar Kara?or?evi?, veruju?i u proro?anstvo da ?e umreti ?im se zgrada završi. Zgrada Skupštine završena je 1936. godine, i u svakom pogledu ispunjavala je sve evropske standarde.

3. Igrali se konji vrani

Poseban pe?at zdanju na Bulevaru daju i dve skulpture na ulazu u zgradu, rad vajara Tome Rosandi?a. Arhitekt Nikola Krasnov najzaslužniji za raskošni izgled zgrade Doma narodnih poslanika.

4. Blago pod kupolom

Decenijama opremana umetni?kim blagom najboljih slikara i vajara, a unet je i nameštaj naj?uvenijih majstora. Car Dušan, Kara?or?e, kralj Tomislav i knez Kocelj na ve?itoj straži.

5. U znaku velikog vođe

Kad su partizani stigli u Beograd i oslobodili ga, zajedno sa trupama Crvene armije 20. oktobra 1944. godine, zatekli su opustošen i izmu?en grad, a u njegovom središtu prazno ali ipak o?uvano zdanje Skupštine Kraljevine Jugoslavije

6. Dom za treći svet

Tito je u Skupštini Jugoslavije, sredinom prošlog veka, povukao dva istorijska poteza: uspostavio je samopravni model socijalizma i uveo Jugoslaviju u svet nesvrstanih.Samitu su prisustvovali i predstavnici tridesetak oslobodila?kih i mirovnih pokreta, kao i drugih progresivnih organizacija.

7. Posle Tita - Nema Tita

Skupštinsko zdanje proživelo je ?etiri posleratne decenije u znaku imena i lika Josipa Broza Tita, mada on nije ?esto zalazio u odaje te velelepne zgrade, osim onda kada su ga predlagali i birali na najviše državne funkcije, što se od uvo?enja funkcije predsednika Republike 1953. godine, redovno dešavalo.

8. Pad druge Jugoslavije

Poslani?ke klupe u Skupštini Jugoslavije bivale su sve praznije, a sve ?eš?e su iz njih izlazili za govornicu poslanici koji su, kad je o zajedni?koj državi re?, sve otvorenije vukli svaki na svoju stranu.

9. Država kakve nema

Srbija i Crna Gora, uz posredovanje Havijera Solane, dogovorile se oko stvaranja države kakve nigde na svetu nema. Kako je buknuo požar u Saveznoj skupštini 5. oktobra 2000. godine.

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Šta mislite, zašto mladi u našoj zemlji više nego u Evropi dugo ostaju u zajednici sa roditeljima?