Feljton

Poslednji poljubac

Pred kraj života slavni kompozitor izgubio mo? govora, ali je našao na?in da svojoj Mici iskaže ljubav. Iako blizak dvoru, Mokranjac dugo razmišljao da li da ?estita kralju Aleksandru veridbu.


RUKOVETI STEVANA MOKRANJCA Predhodni nastavci

1. Odabran za muziku

Sa samo 16 godina ?lan negotinskog peva?kog društva, u ulozi horovo?e i organizatora. Isprepletao sudbine beogradskog i negotinskog peva?kog društva

2. Po taktu talenta

U vreme odlaska Mokranjca u Beograd, velikoškolska omladina je napustila romanti?arsko-rodoljubivi pravac. Vezala se za živi realizam ?erniševskog, Dobroljubova, te za socijalna stremljenja Svetozara Markovi?a.

3. Sluh ubrzao studije

Iako se nauka o harmoniji izu?avala dve godine, Mokranjcu bila dovoljna samo godina. Privatne ?asove uzimao kod ?uvenog profesora muzi?ke teorije Hibera

4. U stegama vlasti

Tek pošto je potpisao stroga pravila za državne pitomce, Mokranjac dobija stipendiju. Ferije u Negotinu ispunio radom na prikupljanju srpskih napeva

5. Bez feninga u džepu

Optužen za besprimerno ponašanje, Mokranjac ostaje bez stipendije

6. Rim kao nagrada

Stipendiju za nastavak školovanja u Rimu, muzi?ki genije zavredeo kao najbolji srpski dirigent. Izvo?enjem Prve rukoveti stekao posebnu naklonost ministra prosvete

7. Pesme za kraljeve

Mokranjac pisao i prigodnice Aleksandru Obrenovi?u i Petru Prvom Kara?or?evi?u.Balade srpskog kompozitora visoko cenio i francuski "Mond".

8. Biseri iz naroda

Narod je instinktivno upotrebio ono što su kompozitori u?ili u školama, govorio Mokranjac.Što je Vuk u književnosti, to je Mokranjac u muzici.

9. Pogled kao Amorova strela

Ljubav izme?u slavnog kompozitora i mlade horistkinje Marije Predi? ro?ena na prvi pogled.Svoju Micu uvek stavljao u prvi red hora, kako bi je stalno gledao.

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Gde slavite uskršnje praznike?