Feljton

Smrt u reci

Grof Jusufov pucao u Raspu?ina, ali ga samo ranio. Zaverenici ispalili još dva hica, ali dok su ga bacali u reku još je davao znake života


RASPUĆIN - MIT 20. VEKA Predhodni nastavci

1. Magijom do krune

Polupismeni sibirski seljak manipulacijom verskim ose?anjima sebi pot?inio vladarsku porodicu ruskog carstva. Optužba da je Raspu?in svoj uticaj na cara stavio u službu masona

2. Snovi ludog Griške

Kao de?ak ?eznuo je za daljinama, sanjao o Bogu i tajno se molio skriven u uglu sobe. Divlja priroda ga uvla?ila u nasilne sva?e i brutalne tu?e

3. Bitke sa đavolom

Pokajni?ko vra?anje Hristu i uverenje da je baš on izabran da ljude o?isti od greha. Inspiraciju pronašao u žitiju svetog Nikole

4. Svetac u štali

Sa svojim sledbenicima sastajao se u tajnosti, u podzemnoj prostoriji ispod poda štale i tamo pevao molitve i ?itao svete tekstove. Optužen da je pripadao najuticajnijoj sekti hlista

5. Sve video srcem

Dolaskom u Peterburg odmah zadobio poverenje crkvenih velikodostojnika i ruskog dvora. Postigao efekat "otvorenog prozora u zagušljivoj prostoriji"

6. Caru pod kožu

Ve? na prvom sastanku s carskim parom prozreo njihove želje i govorio samo ono što su oni želeli da ?uju. I car Nikolaj potpao pod uticaj Raspu?ina

7. Magija i pesnice

Uprkos torturi i poniženjima koje je trpela od Raspu?ina, peterburška dama Olga Loh?ina u njemu videla iscelitelja i Boga. Otvoreno ispoljavao ideje sekte kojoj je pripadao

8. Pokoravanje dvora

Sibirski ?udotvorac stekao pravu mo? nad carem tek pošto je po?eo da le?i njegovog bolesnog sina prestolonaslednika Alekseja. Intrigantska pozadina odnosa sa carem Nikolajem

9. Dvorske tajne

Tek posle godinu dana od dolaska sibirskog seljaka na dvor, car i carica svojoj okolini otkrili prijateljstvo sa ?udotvorcem. Kako je i zašto Raspu?in dobio novo ime

10. Zaveden i - car

Optužbe da je Raspu?in obi?an prevarant i kriminalac, car kategori?ki odbijao i "intrigante" kažnjavao. Vodio razvratni život u raskošnoj ku?i

11. Majstor skandala

Najgrublji ispad sibirskog seljaka dogodio se 1915. godine, kada je doputovao u Moskvu da se pokloni senima patrijarha - hodo?aš?e se završilo divljom pijankom

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Šta mislite, zašto mladi u našoj zemlji više nego u Evropi dugo ostaju u zajednici sa roditeljima?