Feljton

Amanet Draže Mihailovića

Na pitanje Ra?evaca šta ?e biti sa ravnogorskom idejom, Mihailovi? kaže: Ona ?e i dalje da živi, možda ?e biti ja?a posle moje smrti. Kako su engleski mediji lagali o antifašisti?koj borbi u Jugoslaviji


BELA CRKVA - USTANAK ILI REVOLUCIJA Predhodni nastavci

1. Pucanj u - braću!

Kad su partizani povikali: "Dole oružje", žandari su digli puške "na gotovs", a potom ispalili po jedan metak iznad glava napada?a. Utom su dvojica njih pucali na žandare i ubili ih, kaže se u izveštaju o?evidaca

2. Prvi dan borbe

To što su žandari "promašili", a Žikica ubio njih koji nisu hteli da ubiju, Vladan Bojani? naziva "prvi dan borbe". Na zboru pod lipom na Srbe nacionaliste pucali su Srbi internacionalisti

3. Mučki pucnji u Španca

Žikica Jovanovi? je u Beloj Crkvi ubio dva Srbina, a onda su i njemu samom Srbi iz njegovih redova došli glave. Pucnji u Beloj Crkvi najavili su - bez obzira na to što to tada niko nije o?ekivao, sem onih koji su to osmislili i priželjkivali - borbu Srba protiv Srba. Gra?anski rat. Ali, i - socijalisti?ku revoluciju. General Jovanovi? tvrdio da je dobio nare?enje vrhovnog komandanta da strelja Žikicu.

4. Svi Brozovi ratovi

Tito je prvi put boravio u Ra?evini 1914. u uniformi zloglasne austro-ugarske 25. regimente. Kako je iz be?kih arhiva nestao dosije o Brozovom ratovanju. Poklon koji je Tito pošteno vratio Kurtu Valdhajmu

5. Brozov marš na Drinu

Drugi Brozov marš na Drinu bio je mnogo uspešniji od onog prvog. Kako je glasila naredba koja je svakog dana ?itana austrougarskoj vojsci na nema?kom, ma?arskom i hrvatskom jeziku

6. Porazi generala Nedića

Stari general bio je na meti i Nemaca i komunista. "Crveni" su Nedi?a ubili dva puta: prvi put kad su ga gurnuli kroz prozor zatvora, a drugi put falsifikovanjem istorije

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Šta mislite, zašto mladi u našoj zemlji više nego u Evropi dugo ostaju u zajednici sa roditeljima?